Tue kirjoitustyötäni!

OT:n valokuva

Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään. Jutut luokitellaan usein mielipidekirjoituksiksi, joista lehdet eivät maksa mitään. Varakkaat lehdet ostavat entistä vähemmän juttuja freelancereilta. Jos kirjoituksesta maksetaan, palkkiot ovat useimmiten hyvin pieniä. Alle 200 € tai jopa alle 100 € suuritöisestäkin jutusta on tavallista. Vallitseviin näkemyksiin mukautuvat ja valtamediassa työskentelevät kirjoittajat nauttivat sen sijaan runsasta kuukausipalkkaa.

Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Mielessäni on monia tärkeitä aiheita, joista Suomessa ei juuri kukaan kirjoita. Toimeentuloni vaikeutuessa juttuideani voivat kuitenkin jäädä toteuttamatta. Pienetkin tukisummat ovat erittäin tervetulleita!

Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa – toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa – yksityinen rahankeräys on laitonta ja yhteisöllinenkin erittäin hankalaa. Siksi rahallisen tuen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Voit ostaa tukituotteina seuraavia kirjoja ja julkaisuja:

Voit tilata tuotteita seuraavalla tavalla:

Siirrä Olli Tammilehdon tilille FI06 4006 0010 2365 41 kyseessä olevan tuotteen/tuotteiden hintaa vastaava summa ja kirjoita viesti-kohtaan tuotteen nimi/tuotteiden nimet sekä oma nimesi ja osoitteesi. Varmuuden vuoksi lähetä samat tiedot minulle myös palautelomakkeen tai sähköpostin kautta.