Ekofilosofian kolme maailmaa

Tämä Olli Tammilehdon artikkeli perustuu Viron vihreän liikkeen konferenssissa Viljandissa huhtikuussa 1989 pidettyyn esitelmään. Se on julkaistu lyhennettynä ja editoituna Suomi 4-5/1989:ssä. Englannin kielinen versio on ilmestynyt raportissa: "Rapor nr 1, Pracowria na rzecz wazystkich istot" Bielsko-Biala 1989. Korjattu kesäkuussa 1992. Italiaksi teksti on julkaistu lokakuussa 2001 Filosofia Ambientale nettipaikassa. Kirjoitusta on käytetty ympäristöfilosofian kurssien aineistona useissa yliopistoissa.

Takaisin