Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu Voima-lehden nettiversiossa 3.5.2018. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Skripalien tapaus: Epäselvyyksien ja omituisuuksien suma

Yksi keskeisistä ihmisoikeuksista on syyttömyysolettama: pelkän epäilyn perusteella ei voida rangaista. YK:n ihmisoikeusjulistuksen sanoin: ”Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen puolustustaan varten tarpeelliset takeet.” Esimerkiksi se, että rikoksesta epäilty on tehnyt aiemmin samanlaisia rikoksia, ei tee hänestä syyllistä.

Sergei ja Julia Skripalin 4.3.2018 tapahtuneen murhayrityksen käsittelyssä tätä periaatetta ei ole noudatettu. Suuri joukko ihmisoikeuksista puhuvia maita – niiden joukossa Suomi – on julistanut Venäjän syylliseksi ja rangaissut sitä. Kuitenkin asian tutkinta voi Scotland Yardin mukaan kestää kesään saakka1 eikä oikeudenkäynnistä ole tietoakaan. Venäjä ei tosin ole ihminen, mutta luulisi, että valtioiden välisissä suhteissa syyttömyysolettama olisi vielä tärkeämpi kuin yksilöiden kohdalla: kevyin perustein langetetut rangaistukset voivat johtaa kierteeseen, jonka loppupäässä häämöttää sota. Ydinasemaiden välillä se eskaloituisi helposti ydinsodaksi.

Mutta eihän Skripaleiden tapauksessa ole muita epäiltyjä? Eikö Venäjän syyllisyys ole selvää jo nyt? Todellisuudessa kelle tahansa, joka jaksaa kahlata läpi asiaan liittyvää uutistulvaa, selviää, että tapaus on varsinainen epäselvyyksien suma.Mikä myrkky?

Ensinnäkin on epäselvää, mitä myrkkyä Skripalit saivat. Tämä selviää Britannian suojeluoikeuden (Court of Protection) tuomiosta, joka koski verinäytteiden antamista Kemiallisten aseiden kieltojärjestölle (OPCW). Tuomioselostuksen mukaan Britannian armeijan tiede- ja teknologialaboratorion (Porton Down) asiantuntija ilmoitti todistajanlausunnossaan, että uhrien verinäytteet ”osoittivat altistumista hermomyrkylle tai niiden sukulaisyhdisteelle. Näytteet antoivat positiivisen testituloksen novitšok-luokan hermomyrkystä tai läheisesti sukua olevasta aineesta”2. Myöhemmin OPCW julkaisi omien testiensä tuloksen: kertomatta myrkyn nimeä ja mainitsematta Venäjää organisaatio vahvisti brittien analyysin olleen oikea3.

Siis kyse ei välttämättä ollut pääministeri Mayn ynnä muiden esiin nostamista novitšok-aineista eikä välttämättä hermomyrkystä lainkaan. Tähän mahdollisuuteen viittaa se, että kolmen viikon kuluttua altistumisesta Julia Skripalin tila ei enää ollut kriittinen ja hänen kerrottiin paranevan nopeasti4. Neljän viikon kuluttua sama uutinen kerrottiin myös hänen isästään5. Vähän myöhemmin Julia pääsi pois sairaalasta6. Jos he olisivat saaneet novitšok-hermomyrkkyä heidän luulisi jo kuolleen tässä vaiheessa, sillä sen pitäisi olla jopa 8 kertaa tappavampia kuin VX7. Tämäkin aine on niin myrkyllistä, että 0,01 grammaa iholla tai 0,001 grammaa hengitettynä riittää viemään hengen joka toiselta altistuneelta. Useampi tällainen annos tappaa lähes kaikki. VX vaikuttaa yleensä muutamassa minuutissa, eikä hoitoon juuri ole aikaa.8

Kyseessä olleen aineen lievään myrkyllisyyteen viittaavat myös vähäiset tai olemattomat vaikutukset muihin mahdollisesti altistuneisiin. Skripaleita auttanut tai tapausta tutkinut poliisietsivä Nick Bailey joutui olemaan sairaalahoidossa vain runsaat kaksi viikkoa9. Vaikka useat tiedotusvälineet kertoivat alussa jopa 40 altistuneesta, Salisburyn sairaalan lääkärin Stephen Daviesin mukaan kukaan muu Skripalien ja Baileyn lisäksi ei ollut tarvinnut hoitoa10. Lääkäri, joka antoi lähes puolen tunnin ajan ensiapua oksentelevalle Julia Skripalille hänen tuuperruttuaan ostoskeskukseen kuuluvan puistikon penkille, ei sairastunut ainakaan välittömästi11. Sairaalan tiedonanto viittaa siihen, ettei hän sairastunut myöhemminkään. Äärimmäisen vaarallisen kemiallisen aseen käytön kanssa ei aivan sopusoinnussa ole myöskään se, että poliisin käsityksen mukaan Skripalit altistuivat kotonaan, mutta eivät sairastuneet siellä. He lähtivät tuona kohtalokkaana päivänä puoli kahden aikoihin autollaan liikkeelle, kävivät pubissa ja ehtivä syödä Zizzi-ravintolassa kolmen aikaan ennen kuin heidät löydettiin neljän aikoihin sairaina ravintolan läheisyydessä olevalta penkiltä12.

Hitaan vaikutuksen voisi selittää se, että joidenkin tietojen mukaan novitšokit vaikuttavat viiveellä, jos ne saadaan jauheen muodossa13. Tuntien viiveellä vaikuttava myrkky ei ole kuitenkaan enää poikkeuksellisen vaarallinen kemiallinen ase, jollaisen käytöstä ”Britannian maaperällä” on noussut valtava kohu. Omituista on myös se, että viive oli molempien uhrien kohdalla lähes täsmälleen yhtä pitkä, vaikka he ovat eripainoisia.

Uhrien selviytymisen ja hitaan vaikutuksen voisi kuitenkin johtua siitä, että Skripalit olivat ensisijaisesti altistuneet muulle kuin novitšok-myrkylle. Jotkut asiantuntijaraportit viittaavat itseasiassa juuri tähän. OPCW lähetti uhrien verestä ja rikospaikalta saadut näytteet analysoitaviksi useisiin luotettaviin laboratorioihin. Yksi niistä oli sveitsiläinen Spiez Laboratory. Venäjän ulkoministeriön mukaan Spiez raportoi OPCW:lle näytteiden sisältävän A-234-novitšokin lisäksi BZ-hermomyrkkyä14. BZ eli Buzz on ollut aiemmin käytössä USA:ssa ja mahdollisesti monissa muissakin maissa. Tämä myrkky vaikuttaa vasta tunnin tai pitemmän ajan kuluttua altistuksesta, mutta se ei normaalisti tapa eikä lamauttava vaikutus ole pysyvä vaan kestää vain joitakin päiviä.15 Yllättävää on, että Spiezin mukaan näytteissä ollut novitšok oli neitseellisessä eli alkuperäisessä muodossa. OPCW taas raportoi, että heidän löytämänsä aine oli hyvin puhdasta. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että näytteiden oton aikaan murhayrityksestä oli kulunut jo kaksi viikkoa: yleisen käsityksen mukaan ainakin osa novitšok-aineista ei ole stabiileja yhdisteitä vaan ne hajoavat nopeasti varsinkin ollessaan kosketuksissa veteen, joten löydetyn aineen ei pitäisi enää olla puhdasta ja neitseellistä16.Miksi eristys?

Kummalliseksi tapauksen tekee myös se, että Skripalit halutaan eristää muusta maailmasta. Sergei Skripalin veljentytär yritti matkustaa Britanniaan tapaamaan sukulaisiaan, muttei saanut viisumia17. Sairaalasta pääsyn jälkeen Julia Skripal siirrettiin tuntemattomaan ”turvalliseen paikkaan”18. CIA ja Britannian salainen tiedustelupalvelu MI6 ovat ilmoittaneet tarjoavansa Skripaleille uudet identiteetit ja uuden elämän Yhdysvalloissa tai muualla.19 Tämä kaikki ”turvallisuuden” nimissä, mutta joka tapauksessa seurauksena on se, ettei todennäköisesti kukaan riippumaton toimittaja tai tutkija pääse koskaan haastattelemaan heitä.

On outoa myös, että keskeisiä todisteita, joita voisi käyttää rikoksen selvittämiseen, halutaan hävittää. Sergei Skripalin koti oli pitkään suljettuna ja sinetöitynä myrkytysvaaran takia. Kun se avattiin, sieltä löytyi nälkiintynyt kissa ja kaksi kuollutta marsua. Viranomaiset tappoivat kissan ja polttivat sen ja marsujen jäännökset20. Daily Mail -lehden mukaan viranomaiset harkitsevat Skripalin talon ja Zizzi-ravintolan purkamista. Sama kohtalo voi odottaa pubia, jossa Skripalit kävivät ennen syömistä21.Venäläinen novitšok?

Jos oletetaan, että Skripalit ovat saaneet jotakin novitšok-myrkkyä, sen valmistusmaata ei toistaiseksi tiedetä. Britannian armeijan tiede- ja teknologialaboratorion johtaja Gary Aitkenhead vahvisti tämän 3.4.: ”Emme ole tunnistaneet [aineen] tarkkaa alkuperää22. Vaikka 'novitšok' (=aloittelija, noviisi) on venäläinen sana, sitä ei ole käytetty tässä yhteydessä Neuvostoliitossa tai Venäjällä: OPCW:n tieteellisen neuvoston entisen sihteerin Ralf Trappin mukaan nyt kyseessä olevia yhdisteitä on tutkittu 1990-luvun alkuun saakka salaisessa ohjelmassa nimeltä Foliant (=folio) ja itse aineilla on ollut vain koodinimiä23.

Novitšok-nimitys tuli tunnetuksi venäläinen kemistin Vil Mirzajanovin alettua vuonna 1992 julkaista paljastuksia maansa salaisesta kemiallisten aseiden ohjelmasta24. Kun Yhdysvaltoihin muuttanut Mirzajanov vuonna 2008 julkaisi aiheesta kirjan, jossa oli novitšok-myrkkyjen kemiallisia kaavoja, asia herätti muun muassa OPCW:n suomalaisten ja hollantilaisten jäsenten kiinnostusta. Tällöin kuitenkin Wikileaksin paljastamien, vuonna 2009 lähetettyjen virallisten sähkeiden mukaan USA:n ja Britannian hallitusten edustajat, muun muassa ulkoministeri Clinton, käskivät maidensa edustajia vaientamaan keskustelu novitšokeista25. Sähkeiden mukaan Britannian puolustusministeri otti yhteyttä Suomen puolustusministeriin (tuolloin Jyri Häkämies), jotta tämä vaatisi OPCW-edustajiemme vaikenemaan asiasta. USA:n edustajat pyysivät ohjeita tapauksen käsittelyyn ulkoministeriltä, puolustusministeriltä, kansalliselta turvallisuusneuvostolta ja CIA:lta.

Vuonna 2009 novitšokeista ei siis saanut keskustella edes asiantuntijapiireissä, mutta nyt niistä puhutaan valtamedian uutisten lisäksi myös TV-viihteessä: brittiläis-yhdysvaltalaisessa Strike Back -vakoilusarjassa, joka pyörii parhaillaan televisiossa, kerrottiin novitšokeista jo ennen Skripaleiden tapausta – Britanniassa marraskuussa ja USA:ssa helmikuussa26.

Nimestään huolimatta novitšokit eivät ole ainakaan tällä hetkellä erityisesti juuri venäläisiä. Esimerkiksi vuonna 2016 Iran valmisti Kemiallisten aseiden kieltojärjestön valvonnassa viittä eri novitšokia. Määrät olivat äärimmäisen pieniä, mutta näin saatiin selville aineiden massaspektrit, mitä helpottaa aineiden tunnistamista vastaisuudessa27. YK:n ja Euroopan komission konsulttina toimivan Ralf Trappin mukaan myös monet länsimaat ovat valmistaneet pieniä määriä novitšokeja valvontatarkoituksiin, mikä on sallittua Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen puitteissa28.

USA:n patenttitoimiston tietokannasta löytyy 22 patenttia, joissa mainitaan novitšok. Esimerkiksi vuonna 2012 on myönnetty novitšokiin liittyvä patentti floridalaiselle Darren Rubinille. Hänen on keksinyt uuden menetelmän novitšokin tai jonkun muun myrkyn käyttöön aseena: myrkky pannaan luodin sisällä olevaan kammioon, joka särkyy osuessaan uhriin. Näin vähäiseltä näyttävä haavoittuminen voikin osoittautua tappavaksi.29

Koska novitšokien kemialliset kaavat on julkaistu, on mahdollista, että myös rikollisryhmät voisivat niitä valmistaa. Cornellin yliopiston orgaanisen kemian professorin David Collumin mukaan novitšokit ovat yksinkertaisia yhdisteitä, ja hänen edistyneet oppilaansakin pystyisivät valmistamaan niitä30.

Venäjänkielisellä nimellä kutsuttujen rikosvälineen lisäksi Venäjä on yhdistetty tapaukseen salaisella aineistolla, jonka ilmeisesti esimerkiksi Sauli Niinistö on nähnyt. Brittilehdet ovat paljastaneet osan sen sisällöstä. Aineisto sisältää venäläisen käsikirjan, jossa kerrotaan, miten myrkkyjä levitetään ovenkahvoihin ja muihin arkisiin esineisiin. Tämän takana pitäisi olla kymmenen vuoden tutkimus myrkkyjen käytöstä salamurhatarkoituksessa.31 Käsikirjan aitoudesta on vaikea sanoa mitään varsinkin, kun sitä ei ole kokonaisuudessaan julkistettu. Voi kuitenkin kysyä, olisivatko Venäjän salaiset palvelut halunneet laittaa paperille (tai tiedostoon) näin yksinkertaisia – ja näköjään huonosti toimivia – menetelmiä, kun ne todennäköisesti voi paremmin oppia käytännön harjoituksissa.Kellä motiivi?

Venäjän syyllisyyden itsestäänselvyyttä on todisteltu myös sillä, että vain tällä idän valtakunnalla on ollut motiivi yrittää murhata Sergei Skripal. Jos Britannialle tietoja myynyt vakooja haluttiin tapaa, on kuitenkin kummallista, miksi sitä ei tehty silloin, kun hän vielä asui Venäjällä. Toisaalta Venäjällä mahdollisen Skripalin murhaamismotiivin ohella lukuisia erittäin painavia motiiveja pidättäytyä murhasta ja varsinkin sellaisesta, joka jättää Venäjään yhdistettäviä jälkiä: on vaikea kuvitella, että maa haluaisi taloutensa ja turvallisuutensa heikkenemiseen johtavaa välirikkoa. Lisäksi vaikka maansa pettäneitä salaisten palvelujen agentteja murhataan, vakoojien vaihdossa toiseen maahan siirtyneitä agentteja ei: vaihtokäytäntöä ei haluta tuhota, sillä se on vakoojien tärkeä pelastusrengas.

Vaikka Venäjän valtio on toki yksi epäillystä, voimme myös epäillä teosta venäläistä tai muunmaalaista ei-valtiollista järjestäytynyttä rikollisuutta eli ”mafiaa”: emmehän tiedä, oliko Sergei Skripal sekaantunut johonkin hämäräpuuhaan. Toisaalta kaikilla vähänkin suuremmilla läntisillä valtioilla on omat rikollisryhmänsä, jotka toimivat tiedustelu- eli salaisten palvelujen puitteissa. Nämä syyllistyvät salamurhiin, terroristiryhmien palkkaamiseen ja kaikenlaisiin poliittisiin vehkeilyihin siinä missä Venäjän FSB ja GRU32. Huomattava osa näistä rikoksista tapahtuu ilman kyseisen hallituksen suoranaista valtuutusta, mutta osa nimenomaan valtion johdon käskystä. Esimerkiksi Ranskan presidenttinä vuosina 1981-95 vaikuttanut François Mitterrand on myöntänyt valtuuttaneensa ”valtion vihollisten” murhia keskimäärin kerran kuukaudessa. Barack Obama taas määräsi presidenttikaudellaan 2300 lennokki-iskua, joita hyvin voi kutsua salamurhiksi.33

Hyvä esimerkki siitä, millaista poliittista manipulaatiota tiedustelupalvelut harjoittavat, on Saksan ulkomaan tiedustelupalvelun BND:n toteuttama operaatio Hades. Elokuussa 1994 Saksan viranomaiset löysivät Moskovasta tulleesta lentokoneesta 363 grammaa plutoniumia. He syyttivät asiasta välittömästi Venäjää. Venäjä tuomittiin kovin sanoin ympäri maailmaa. Spiegel-lehti paljasti kuitenkin huhtikuussa 1995, että BND oli pannut plutoniumin koneeseen tarkoituksenaan mustata Venäjää ja edistää Helmut Kohlin uudelleen valintaa liittokansleriksi.


Viitteet

1Steven Morris ja Caroline Bannock: ”Spy Poisoning: Police Say Investigation Could Last until Summer”, The Guardian, 20. maaliskuuta 2018, http://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/20/spy-poisoning-police-focusing-on-skripals-movements.

2Court of Protection: ”Secretary of State for the Home Department -v- Skripal and Another”, 22. maaliskuuta 2018, https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2018/03/sshd-v-skripal-and-another-20180322.pdf.

3Technical Secretariat: ”Summary of The Report on Activities Carried Out in Support of a Request for Technical Assistance by The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” (OPCW, 12. huhtikuuta 2018), https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/S_series/2018/en/s-1612-2018_e_.pdf.

4”Ex-Spy’s Daughter ’Conscious and Talking’”, BBC News, 29. maaliskuuta 2018, osa UK, http://www.bbc.com/news/uk-43588450.

5”Ex-Spy ’improving Rapidly’ after Poisoning”, BBC News, 6. huhtikuuta 2018, osa UK, http://www.bbc.com/news/uk-43671958.

6Jamie Grierson: ”Yulia Skripal Discharged from Hospital after Salisbury Attack”, The Guardian, 10. huhtikuuta 2018, http://www.theguardian.com/uk-news/2018/apr/10/yulia-skripal-discharged-from-hospital-salisbury-attack-nerve-agent.

7Wikipedia contributors: ”Novichok agent”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2018, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Novichok_agent&oldid=832984837.

8Wikipedia: ”VX”, Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2017, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=VX&oldid=171566418; ”’Miracle’ Recovery: How Sergei and Yulia Skripal Survived the Novichok Attack”, Sky News, 10. huhtikuuta 2018, https://news.sky.com/story/miracle-recovery-how-sergei-and-yulia-skripal-survived-the-novichok-attack-11318984.

9”Police Officer Discharged after Ex-Spy Attack”, BBC News, 22. maaliskuuta 2018, osa UK, http://www.bbc.com/news/uk-43506232.

10Fiona Hamilton, Deborah Haynes, ja John Simpson: ”Russia: Salisbury Poison Fears Allayed by Doctor”, The Times, 16. maaliskuuta 2018, osa News, https://www.thetimes.co.uk/article/russia-salisbury-poison-fears-allayed-by-doctor-vf9v0zg0m.

11”Russian Spy: Salisbury Attack Was ’Brazen and Reckless’”, BBC News, 8. maaliskuuta 2018, osa UK, http://www.bbc.com/news/uk-43326734.

12”Russian Spy: What We Know so Far”, BBC News, 30. maaliskuuta 2018, osa UK, http://www.bbc.com/news/uk-43315636.

13”What Are Novichok Nerve Agents?”, BBC News, 19. maaliskuuta 2018, osa Europe, http://www.bbc.com/news/world-europe-43377698.

14Tom Barnes: ”Russia Claims Skripals Were Poisoned Using Toxin Possessed by UK and US”, The Independent, 14. huhtikuuta 2018, http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/skripals-skripal-russia-nerve-agent-bz-novichok-poison-salisbury-attack-latest-update-a8304841.html.

15Peter G. Blain: ”Human Incapacitants”, teoksessa Clinical Neurotoxicology, toim. Michael R. Dobbs (Philadelphia: W.B. Saunders, 2009), 660–73, doi:10.1016/B978-032305260-3.50063-0; Wikipedia contributors: ”3-Quinuclidinyl benzilate”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2018, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=3-Quinuclidinyl_benzilate&oldid=836608224.

16Epästabiiliudesta ks. esim. Wikipedia: ”Nowitschok”, Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 2018, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nowitschok&oldid=176560484.

17”Sergei Skripal’s Niece Denied Visa to Come to Britain”, Reuters, 6. huhtikuuta 2018, https://www.reuters.com/article/us-britain-russia-skripal-niece/sergei-skripals-niece-denied-visa-to-come-to-britain-idUSKCN1HD2B7.

18”Poisoned Ex-Spy’s Daughter Leaves Hospital”, BBC News, 10. huhtikuuta 2018, osa UK, http://www.bbc.com/news/uk-43710126.

19Richard Kerbaj ja Tim Shipman: ”Sergei and Yulia Skripal Offered New Identities with CIA Help”, The Sunday Times, 8. huhtikuuta 2018, osa News, https://www.thetimes.co.uk/article/sergei-and-yulia-skripal-offered-new-identities-with-cia-help-ztf896rnj.

20”Guinea Pigs and Cat Belonging to Sergei Skripal Died in Wake of Nerve Agent Attack”, Sky News, 6. huhtikuuta 2018, https://news.sky.com/story/guinea-pigs-and-cat-belonging-to-sergei-skripal-died-in-wake-of-nerve-agent-attack-11318411.

21Mark Nicol ja Michael Powell: ”Russian spy nerve agent takes time to work to allow culprits to flee”, Mail Online, 7. huhtikuuta 2018, http://www.dailymail.co.uk/news/article-5590067/Nerve-agent-used-poison-Russian-spy-designed-4-hours-work-allow-culprits-flee.html.

22”UK Military Research Boss Says Unable to Say yet Whether Nerve Agent Was Made in Russia: Sky”, Reuters, 3. huhtikuuta 2018, https://www.reuters.com/article/us-britain-russia-nerve-agent/uk-military-research-boss-says-cant-prove-nerve-agent-was-made-in-russia-sky-news-idUSKCN1HA1XO; Sky News: ”#Salisbury Attack: Scientists Have Not Been Able to Prove That Russia Made the Nerve Agent Used in the Spy Poisoning”, Tweet, @SkyNews, (3. huhtikuuta 2018), https://twitter.com/SkyNews/status/981190172925616128?ref_src=twsrc%5Etfw.

23Nafeez Ahmed: ”Former OPCW official: no conclusive proof of Russian complicity in Salisbury attack”, Insurge intelligence, 27. maaliskuuta 2018, https://medium.com/insurge-intelligence/former-opcw-official-no-conclusive-proof-of-russian-complicity-in-salisbury-attack-1ae3749ba38e.

24Ks. esim. Vil S. Mirzayanov: ”Dismantling the Soviet/Russian Chemical Weapons Complex: An Insider’s View”, teoksessa Chemical Weapons Disarmament in Russia: Problems and Prospects, Stimson Report 17, 1995, 21–33, https://www.files.ethz.ch/isn/105521/Report17.pdf.

25”Australia Group: Guidance for Informal Intersessional Meeting in London, April 6-7, 2009”, Wikileaks Public Library of US Diplomacy (Secretary of State, 3. huhtikuuta 2009), https://search.wikileaks.org/plusd/cables/09STATE32931_a.html; ”(s) Cwc: Inquiries in the Hague About Mirzayanov ’State Secrets’ Book”, Wikileaks Public Library of US Diplomacy (Netherlands The Hague, 26. maaliskuuta 2009), https://wikileaks.org/plusd/cables/09THEHAGUE205_a.html.

26Wikipedia contributors: ”Strike Back: Retribution”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2018, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Strike_Back:_Retribution&oldid=832146544.

27Ryan De Vooght-Johnson: ”Iranian chemists identify Russian chemical warfare agents”, Spectroscopy Now, 1. tammikuuta 2017, http://www.spectroscopynow.com/details/ezine/1591ca249b2/Iranian-chemists-identify-Russian-chemical-warfare-agents.html?tzcheck=1.

28Ahmed, ”Former OPCW official: no conclusive proof of Russian complicity in Salisbury attack”.

29Darren Rubin: United States Patent: 9200877 - Biological active bullets, systems, and methods, 9200877, issued 1. joulukuuta 2015, http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=12&p=1&f=G&l=50&d=PALL&S1=novichok&OS=novichok&RS=novichok.

30Craig Murray: ”Knobs and Knockers”, Craig Murray, 5. huhtikuuta 2018, https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/04/knobs-and-knockers/.

31Alan Selby: ”Spy manual reveals Russian agents were trained to put poison on doorknobs”, The Mirror, 31. maaliskuuta 2018, https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/spy-manual-reveals-russian-agents-12284582.

32Ks. esim. Paul Todd ja Jonathan Bloch: Global Intelligence, The world’s secret services today (Zed Books, London, 2003); Andreas von Bülow: Im Namen des Staates, CIA, BND und die kriminellen Machenschaften der Geheimdienste (Piper, München, 2005); Douglas Valentine: The CIA as Organized Crime: How illegal operations corrupt America and the world (Atlanta, GA: Clarity Press, Inc, 2017).

33Serge Halimi: ”Licence to Kill”, Le Monde Diplomatique, 1. huhtikuuta 2018, https://mondediplo.com/2018/04/01salisbury-halimi.


03.05.18


Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments

No comments yet. Be the first!

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)