Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

Tätä Olli Tammilehdon  kirjoitusta Helsingin Sanomat ei suostunut julkaisemaan. Se oli ensin pitkään mahdollisesti julaistavien pinossa, kunnes ilmeisesti ulkomaanosaston päällikön kielteinen kanta pudotti sen sieltä pois. Kirjoitus on julkaistu Vaikuttavassa Tietotoimistossa internetissä 27.9.01. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

 

Makedonian kriisi on NATO-maiden synnyttämä?


Ulkomaanosaston toimittaja Matti Klemola kirjoitti Helsingin Sanomissa 8.9.: "Terveen uutistoiminnan perusta on tiedon välittäminen. Tiedon tulee olla niin oikeata kuin se inhimillisesti katsoen ikinä on mahdollista.... Sen ainakin pitäisi auttaa ihmisiä ymmärtämään heidän elämäänsä vaikuttavia asioita ja niiden taustoja, ja laajemmin hahmottamaan, mistä kaikesta maailmassa on kysymys." Toivottavasti näitä hyviä periaatteita nyt vihdoin aletaan noudattaa ulkomaanosastossa. Nimittäin tähän asti käytäntö on ollut jyrkästi ristiriidassa periaatteiden kanssa. Siitä hyvä esimerkiksi on uutisointi Makedonian viime aikaisista tapahtumista. Helsingin Sanomien uutisia lukemalla saa kuvan, että kysymys on taas kerran yhden maan kahden kansanryhmän välisistä vihollisuuksista, joita "kansainvälinen yhteisö" NATO etunenässä yrittää parhaansa mukaan rauhoittaa. Kuitenkin on helppo saada aivan toisenlaisen kuvan Makedonian kriisin luonteesta turvautumatta edes ulkomaanosaton ilmeisesti halveksimiin pieniin tiedotusvälineisiin. Riittää kun lukee reportaaseja, joita on ilmestynyt sellaisissa Helsingin Sanomien usein lainaamissa medioissa kuin Spiegel, Guardian ja Observer. Tällöin paljastuu mm. seuraavia seikkoja:

Monet tutkijoiden artikkelit, jotka ovat helposti saatavissa internetistä, vahvistavat näitä tietoja. Jos Helsingin Sanomat olisi välittänyt nämä ja muut vastaavat "taustat" Makedonia-uutisilleen, lukijat olisivat varmasti saaneet aivan toisenlaisen käsityksen siitä, "mistä kaikesta maailmassa on kysymys". Lukijat olisivat maailmankatsomuksestaan ja taustatiedoistaan riippuen tehneet ehkä jonkun seuraavista johtopäätöksistä: Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle voi lähettää osoitteeseen etunimi(at)sukunimi.info
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin Olli Tammilehdon kotisivun alkuun

27.9.2001