Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu Vapaudenpuolesta.fi-sivustolla 10.12.2020. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tässä.

Koronapolitiikan miljoonat uhrit


Ympäri maailmaa toteutetut ”lockdownit” ja muut koronatoimet ovat historiassa ainutlaatuisia. Vaikka näitä yhteiskunnan sulkutoimia on perusteltu terveysturvallisuudella, ne ovat todellisuudessa sairastuttaneet ja tappaneet miljoonia. Toimien seurauksena ihmisiä kuolee joukoittain muun muassa hoidon puutteeseen, malariaan, tuberkuloosiin ja nälkään.

Tappava pelottelu

Yksi koronapolitiikan kulmakiviä on ollut ihmisten jatkuva pelottelu. Lehdet kertovat joka päivä koko vuoden koronakuolleet, jotka ovat oikeastaan vain koronaan liittyviä kuolleita: ihmisiä, joilta on löytynyt virus mutta joiden varsinainen kuolinsyy voi olla jokin muu. Näitä tilastoja ei suhteuteta mihinkään. Ei kerrota muihin tauteihin ja onnettomuuksiin kuolleiden määrää eikä sitä, että Suomessa kuolee joka päivä noin 150 ihmistä pääasiassa erilaisten sairauksien murtamina.

Itävallassa on tullut julkisuuteen virallisen koronatyöryhmän maaliskuisen istunnon pöytäkirja, jonka mukaan hallitus halusi tarkoituksella pelotella kansalaisia, jotta nämä alistuisivat koronatoimiin1. Tiedotusvälineille on vuotanut myös vastaava Saksan sisäministeriön asiakirja, jossa ”kommunikaatiostrategiaksi” on valittu tahallinen pelottelu tuomalla esiin aina pahimpia mahdollisia skenaarioita. Lapsia halutaan muistuttaa siitä, että he kaverien kanssa leikkimällä ja hygieniasäännöt unohtamalla voivat tappaa vanhempansa.2

Suhteeton viruspelko ja siihen liittyvä levottomuus ovatkin levinneet voimakkaasti. Tällä on suoriakin terveysvaikutuksia esimerkiksi siksi, että levottomuuden on havaittu lisäävän sydänkohtauksia ja muita vakavia sydäntauteja3. Merkittävämpää on kuitenkin se, että tartuntapelon takia sairaat ihmiset eivät ole hakeutuneet hoitoon ajoissa. Esimerkiksi yhden kyselyn mukaan sydäntautipotilaat olivat huhtikuun alussa vähentyneet yhdysvaltalaisista sairaaloissa 40-60 %4. Kotona ja vanhainkodeissa tapahtuneiden sydänkohtausten aiheuttamat kuolemat lisääntyivät Britanniassa maalis-kesäkuun välillä yli 30 %5. Tällä kaikella on voinut olla huomattava kuolleisuutta lisäävä vaikutus myös Ruotsin kaltaisissa maissa, joissa koronan torjuntatoimet ovat olleet lieviä.

Potilaita hylkivät sairaalat

Pelon lisäksi sairaalat ovat tyhjentyneet muista kuin koronapotilaista siksi, että viranomaiset ovat monissa maissa kehottaneet ihmisiä pysymään kotona. Leikkauksia ja hoitoja, jotka eivät ole olleet aivan kiireellisiä, on lykätty, jotta useimmiten turhaan odotetuille koronapotilaille olisi tilaa. Esimerkiksi Britanniassa oli lokakuuhun mennessä kolmen miljoonan potilaan syövän seuranta keskeytynyt6. Syöpähoidon asiantuntijan Karol Sikoran mukaan puolen vuoden hoitoon hakeutumattomuus ja syövän seurannan keskeytys johtaisi Britanniassa tulevina vuosina 50 000 ylimääräiseen syöpäkuolemaan7. Saksan sisäministeriön korkean virkamiehen teettämän arvion mukaan koronatoimien aiheuttamat leikkauksien viivästymiset voivat pahimmassa tapauksessa johtaa 125 000 saksalaisen menehtymiseen8. Britannian hallituksen virallisen raportin mukaan viivästyneet hoidot voivat keskipitkällä tai pitkällä tähtäyksellä aiheuttaa 185 000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman9.

Suomessakin leikkaukset ja muut hoidot ovat viivästyneet: elokuussa hoitojonossa yli puoli vuotta odottaneita oli 18 000 ihmistä eli yhdeksän kertaa enemmän kuin keskimäärin viimeisten 10 vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan jonossa oli 137 000 potilasta.10

Viime kesänä lukuisissa maissa aloitettu massatestaus on johtanut laboratorioiden ruuhkautumiseen ja vaarantanut näin muun terveydenhoidon. Esimerkiksi Suomessa potilasvahinkoilmoitukset ovat lisääntyneet11.

Terveydenhoidon häiriöt ja keskeytymiset ovat vaikuttaneet myös raskaana oleviin naisiin. Seurauksena on se, että korona-aikana kuolleena syntyneiden lasten määrä on ympäri maailmaa kasvanut. Esimerkiksi Nepalissa tähän onnettomaan tulokseen päätyneiden raskauksien määrä kasvoi 50 %.12

Sulutettu elämä vailla mieltä

Huhtikuun alussa eli noin puolet maailman ihmisistä13 lockdowneissa, jotka kesän tauon jälkeen jatkuivat loppuvuodesta monissa maissa. Niillä on ollut monia negatiivisia, osin jopa katastrofaalisia vaikutuksia. Sulkutoimet ovat vähentäneet terveydelle tärkeää liikkumista. Ikäihmiset ovat menettäneet suurimman ilonaiheensa, kun he eivät ole voineet tavata lapsiaan ja lastenlapsiaan. Eristäminen on nopeuttanut ikääntymistä ja lisännyt fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia vanhusten keskuudessa14.

Lockdownit ovat merkinneet miljoonien työpaikkojen sulkemista, mikä on johtanut valtavaan työttömyyden kasvuun. Kansainvälinen työjärjestö, ILO on varoittanut, että lähes puolet maailman työssä käyvistä on vaarassa menettää toimeentulonsa15. Tutkimusten mukaan työttömyys kapitalistisessa yhteiskunnassa heikentää ihmisten terveyttä lukuisilla tavoilla. Masentuneisuus, stressi ja itsemurhat lisääntyvät.

Kun nyt työttömyyden lisäksi ihmiset kärsivät sulkujen suorista psyykkisistä rasituksista, milenterveydelliset häiriöt16 ja perheväkivalta17 ovat yleistyneet maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi pahoinpitelyyn viittaavat lasten päävammat lisääntyivät moninkertaiseksi kevään lockdownien aikana aikaisempiin vuosiin verrattuna18. Masennusta kokevien aikuisten osuus Britanniassa kasvoi maaliskuusta kesäkuuhun 10 prosentista lähes 20 prosenttiin19. Vertailtaessa 4–5 viikkoa lockdownissa olleiden ihmisten kokemuksia ensimmäistä tuomiotaan suorittavien vankien kokemuksiin selvisi, että ihmiset kokivat pakollisessa kotonaolossa enemmän epätoivoa kuin vankilassa20.

Yksin Yhdysvalloissa työttömyys sekä eristyksen, pelon ja epävarman tulevaisuuden aiheuttama epätoivo voi johtaa Well Being Trust -säätiön tutkimuksen mukaan 75 000 ihmisen kuolemaan. Elämä katkeaisi itsemurhien, alkoholismin tai huumeiden käytön seurauksena.21 USA:n tautiviraston CDC:n mukaan levottomuudesta kärsivien lukumäärä on kolminkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa tehdyn kyselyn mukaan 11 % aikuisista oli vakavasti harkinnut itsemurhaa viimeisten 30 päivän aikana22. CDC raportoi myös, että 2544-vuotiaiden kuolleisuus kasvoi 26,5 % tammikuun ja lokakuun alun välillä. Nämä kuolemat eivät liittyneet koronaan, mutta niiden epäillään liittyvän epätoivoon23. Australiassa on arvioitu, että koronan torjunta voi lisätä itsemurhia 50 %, ja niihin voi menehtyä 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin itse koronaan24.

Nämä vaikutukset näkyvät myös Suomessa. Köyhyys lapsiperheissä on selvästi kasvanut25. THL:n kyselyssä syys-lokakuussa 48 % kertoi toivottomuuden lisäntyneen. Poliisin kotihälytyksien määrä kasvoi tammi-kesäkuun välillä 30 %.26 Parisuhdeongelmat ja perheväkivalta ovat Suomessakin yleistyneet. Tammi-syyskuussa parisuhdeväkivalta lisääntyi 29 %.27 Maalis-huhtikuussa itsemurhien määrä kasvoi 15 % verrattuna edelliseen vuoteen28.

Suomessa konkursseja ja työttömyyttä on padottu konkurssilain väliaikaisella muutoksella ja erilaisilla tukitoimilla. Kun tämä suojakausi purkautuu helmikuussa, seurauksena on konkurssien ja työttömyyden jyrkkä kasvu29.

Ruoka lukossa

Sulkutoimien vaikutukset ovat suurimmat maailman köyhien keskuudessa. Heidän kotinsa ovat ahtaat ja heillä ei ole säästöjä. Etelä-Afrikassa tehdyn tutkimuksen mukaan koronatoimien seurauksena maassa menetetään noin 30 kertaa enemmän elinvuosia, kuin mitä toimien avulla voidaan parhaimmassakaan tapauksessa pelastaa.30

Lockdown ja sen taloudelliset seuraukset ovat merkinneet ja merkitsevät nälkää sadoille miljoonille ihmisille. Ruoan tuotanto, jalostus ja jakelu ovat kärsineet. Monet maat ovat alkaneet rajoittaa elintarvikkeiden vientiä. Vaikka ruokaa olisi satavissa, köyhät eivät pysty ostamaan.31 YK:n kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevän raportin mukaan koronatoimet ovat johtaneet takapakkiin muun muassa köyhyyden poistamista, hyvää terveyttä ja tasokasta koulutusta koskevien tavoitteiden suhteen32. Yksi WHO:n koronapolitiikasta vastaavista korkeista virkamiehistäkin, professori David Nabarro kertoi lokakuussa Spectator-TV:ssä, että ”me Maailman terveysjärjestössä, emme kannata lockdownin käyttöä epidemian ensisijaisena kontrollimenetelmänä”, sillä ”lockdowneilla on täsmälleen yksi seuraus, jota ei koskaan saa vähätellä: ne tekevät köyhistä ihmisistä kauhean paljon köyhempiä”.33

Maailman ruokaohjelman (WFP) johtajan David Beasleyn mukaan koronatoimet voivat vuoden loppuun mennessä sysätä 270 miljoonaa ihmistä nälkäkuoleman partaalle34. Samaa luokkaa olevaan arvioon päätyy Oxfam-kehitysjärjestö julkaisemassaan raportissa. Sen mukaan koronatoimien seurauksena vuoden 2020 lopulla voi joka päivä kuolla 6000-12000 ylimääräistä ihmistä nälkään35.

Tauteja lisäävä taudin torjunta

Köyhien keskuudessa lockdownilla on suuria vaikutuksia myös muiden, koronaa vakavampien tartuntatautien torjuntaan. Kun diagnooseja ei tehdä eikä hoitoja ole, miljoonat kuolevat ennenaikaisesti. WHO:n ja tuberkuloosin torjuntajärjestön Stop TB Partnershipin arvioiden mukaan sulkutoimien seurauksena 200 0000–400 000 ylimääräistä ihmistä voi vuonna 2020 kuolla tähän tautiin – seuraavien viiden vuoden kuluessa toista miljoonaa36.

Myös malariaepidemiat kiihtyvät. Maailman terveysjärjestön mukaan Afrikassa voi malariakuolemien määrä pahimmassa tapauksessa lähes kaksinkertaistua tänä vuonna, jos koronan torjunta johtaa hyttysverkkojen ja lääkkeiden jakelun keskeytymiseen. Tämä lisäisi lockdownin tilille noin 370 000 kuollutta.37 Saman globaalin järjestön mukaan maksimimäärä ihmisiä, jotka voisivat kuolla Afrikassa koronaan ilman mitään torjuntatoimia, olisi 190 00038. Tosin joulukuun alkuun mennessä maanosassa oli koronaan liittyviä kuolemia vain 34 66039.

UNICEFin terveysasioiden johtajan Stefan Petersonin mukaan lockdownin ja muun koronatorjunnan haitat lasten terveydelle todennäköisesti ”ylittävät ratkaisevasti kaikki koronaviruksen aiheuttamat uhat”. Hänen mukaansa toimien seurauksena kehitysmaiden lasten riski kuolla malariaan, keuhkokuumeeseen ja ripuliin on kasvamassa voimakkaasti.40 Arvovaltaisessa Lancet-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan koronatorjunnan aiheuttama terveydenhoitojärjestelmien toiminnan keskeytys ja ruoan saannin heikkeneminen voivat johtaa pahimmillaan siihen, että yli miljoona alle viisivuotiasta lasta kuolee41.

WHO:n mukaan koronaan liittyviä kuolleita oli joulukuun alussa noin 1,5 miljoonaa, joista siis vain osalla virus oli varsinainen kuolinsyy. Kaikki edellä kerrottu merkitsee sitä, että globaalilla tasolla koronatorjunnalla on paljon suurempi vaikutus kuolleisuuteen kuin mitä itse viruksella on tai olisi voinut olla. Tunnetusti joskus hoito on pahempi kuin itse tauti. Koronatoimet jäänevät historiaan kaikkein mielettömimpänä esimerkkinä tästä.

Lähteet

Beasley, David: ”WFP Chief warns of grave dangers of economic impact of Coronavirus as millions are pushed further into hunger”. World Food Programme, 17.9.2020. https://www.wfp.org/news/wfp-chief-warns-grave-dangers-economic-impact-coronavirus-millions-are-pushed-further-hunger.

BMI: ”Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen”. Berlin: BMI, 2020. https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/media/documents/2020-04/bmi-corona-strategiepapier.pdf.

Bodkin, Henry: ”Three Million Patients Have Missed Cancer Screenings since Start of Pandemic”. The Telegraph, 12.10.2020. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/10/12/three-million-patients-have-missed-vital-cancer-screenings-since/.

Child, Katharine: ”Lockdown Disaster Dwarfs Covid-19, Say SA Actuaries”. BusinessLIVE, 5.5.2020. https://www.businesslive.co.za/fm/features/2020-05-05-lockdown-disaster-dwarfs-covid-19-say-sa-actuaries/.

Collin, Paula: ”Lapsiperheiden avuntarve on nyt kova eikä hellitä hetkessä – avustusjärjestön tiiminvetäjä: ’Jouluun asti puretaan näitä jonoja’”. Yle Uutiset, 18.6.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11406655.

Dhami, Mandeep K., Leonardo Weiss-Cohen, ja Peter Ayton: ”Are People Experiencing the ‘Pains of Imprisonment’ During the COVID-19 Lockdown?” Frontiers in Psychology 11 (2020). doi:10.3389/fpsyg.2020.578430.

Kelly, Jack: ”The Pandemic Has Caused An Increase In Anxiety, Stress, Depression And Suicides”. Forbes. 18.8.2020. https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/08/18/the-pandemic-has-caused-an-increase-in-anxiety-stress-depression-and-suicides/.

Kestilä, Laura, Vuokko Härmä, ja Pekka Rissanen, toim.: Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. 14/2020. Helsinki: THL, 2020. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140661/URN_ISBN_978-952-343-578-0.pdf.

Khimm, Suzy: ”The Hidden Covid-19 Health Crisis: Elderly People Are Dying from Isolation”. NBC News, 27.10.2020. https://www.nbcnews.com/news/us-news/hidden-covid-19-health-crisis-elderly-people-are-dying-isolation-n1244853.

Klare, Michael T.: ”Covid-19’s Third Shock Wave: The Global Food Crisis”. The Nation, 1.5.2020. https://www.thenation.com/article/society/coronavirus-global-food-crisis/.

Knapton, Sarah: ”Lockdown May Cost 200,000 Lives, Government Report Shows”. The Telegraph, 19.7.2020. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/19/lockdown-may-cost-200k-lives-government-report-shows/.

Krumholz, Harlan M., ja M.D: ”Where Have All the Heart Attacks Gone?” The New York Times, 6.4.2020, osa Well. https://www.nytimes.com/2020/04/06/well/live/coronavirus-doctors-hospitals-emergency-care-heart-attack-stroke.html.

Lepistö, Joonas: ”Koronatestaus näkyy nyt ruuhkina kaikessa muussa näytteenotossa ja potilasvahinkoilmoitukset lisääntyvät – jopa kuukauden odotus: ’Tämä täytyy saada korjattua’”. mtvuutiset.fi, 4.9.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronatestaus-nakyy-nyt-ruuhkina-kaikessa-muussa-naytteenotossa-ja-potilasvahinkoilmoitukset-lisaantyvat-jopa-kuukauden-odotus-tama-taytyy-saada-korjattua/7917178.

Marshall, Louise, Jo Bibby, ja Isabel Abbs: ”Emerging Evidence on COVID-19’s Impact on Mental Health and Health Inequalities”. The Health Foundation, 18.6.2020. https://www.health.org.uk/news-and-comment/blogs/emerging-evidence-on-covid-19s-impact-on-mental-health-and-health.

Newey, Sarah: ”Unicef Warns Lockdown Could Kill More than Covid-19 as Model Predicts 1.2 Million Child Deaths”. The Telegraph, 13.5.2020. https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/unicef-warns-lockdown-could-kill-covid-19-model-predicts-12/.

Olafiranye, O, G Jean-Louis, F Zizi, J Nunes, ja MT Vincent: ”Anxiety and cardiovascular risk: Review of Epidemiological and Clinical Evidence”. Mind & brain : the journal of psychiatry 2, nro 1 (8.2011): 32–37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3150179/.

ORF at/Agenturen: ”Regierungskommunikation: Aufregung über kolportierte Angststrategie”. news.ORF.at, 27.4.2020. https://orf.at/stories/3163480/.

Oxfam: ”The Hunger Virus: How COVID-19 Is Fuelling Hunger in a Hungry World”. Oxfam International, 9.7.2020. https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-how-covid-19-fuelling-hunger-hungry-world.

Palmén, Tiia: ”Korona-aika näkyy nyt väkivaltana kodeissa – syyskuu on ollut erityisen synkkä: Tästä on kyse”. mtvuutiset.fi, 3.10.2020. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/korona-aika-nakyy-nyt-vakivaltana-kodeissa-syyskuu-on-ollut-erityisen-synkka-tasta-on-kyse/7942034.

Panzar, Minna: ”Suomea odottaa kaikkien aikojen konkurssivyöry kun koronan takia tehty suojakausi päättyy – jopa tuhansien konkurssihakemusten patoutuma purkautumassa helmikuussa”. Yle Uutiset, 21.10.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11601843.

Petterson, Stephen, John M. Westfall, ja Benjamin F. Miller: Projected Deaths of Despair During COVID-19. Well Being Trust, 2020. https://wellbeingtrust.org/areas-of-focus/policy-and-advocacy/reports/projected-deaths-of-despair-during-covid-19/.

Prestigiacomo, Amanda: ”New CDC Numbers Show Lockdown’s Deadly Toll On Young People”. The Daily Wire, 22.10.2020. https://www.dailywire.com/news/new-cdc-numbers-show-lockdowns-deadly-toll-on-young-people.

Rajamäki, Tiina: ”Korona-aika on pidentänyt sydämien ja syöpien leikkausjonoja – kasvaimet ovat pidemmälle edenneitä ja isompia kuin aiemmin, sanovat lääkärit”. Helsingin Sanomat, 9.11.2020. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007607901.html.

Riski, Taina, ja Minna Viuhko: ”Covid-19-pandemia lisäsi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa”. THL-blogi, 25.11.2020. https://blogi.thl.fi/covid-19-pandemia-lisasi-naisiin-kohdistuvaa-vakivaltaa/.

Roberton, Timothy, Emily D. Carter, Victoria B. Chou, Angela R. Stegmuller, Bianca D. Jackson, Yvonne Tam, Talata Sawadogo-Lewis, ja Neff Walker: ”Early Estimates of the Indirect Effects of the COVID-19 Pandemic on Maternal and Child Mortality in Low-Income and Middle-Income Countries: A Modelling Study”. The Lancet Global Health 8, nro 7 (1.7.2020): e901–8. doi:10.1016/S2214-109X(20)30229-1.

Salako, Tokunbo: ”Nearly Half of World’s Workers Risk Losing Their Livelihoods, Says ILO”. Euronews, 29.4.2020. https://www.euronews.com/2020/04/29/coronavirus-nearly-half-of-world-s-workers-risk-losing-their-livelihoods-over-covid-19-loc.

Sandford, Alasdair: ”Coronavirus: Half of Humanity on Lockdown in 90 Countries”. Euronews, 2.4.2020. https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou.

Sidpra, Jai, Doris Abomeli, Biju Hameed, Janice Baker, ja Kshitij Mankad: ”Rise in the Incidence of Abusive Head Trauma during the COVID-19 Pandemic”. Archives of Disease in Childhood, 30.6.2020. doi:10.1136/archdischild-2020-319872.

Sikora, Karol: ”If this goes on for six months, 50,000 more people could die of cancer”. Mail Online, 22.4.2020. https://www.dailymail.co.uk/debate/article-8247141/If-goes-six-months-50-000-people-die-cancer.html.

Stayner, Tom: ”Australia’s Suicide Rate Could Surge Due to Economic Fallout of Coronavirus”. SBS News, 7.5.2020. https://www.sbs.com.au/news/australia-s-suicide-rate-could-surge-due-to-economic-fallout-of-coronavirus.

Stop TB Partnership: ”The Potential Impact Of The Covid-19 Response On Tuberculosis In High-burden Countries: A Modelling Analysis”. Stop TB Partnership. Geneve, 2020. http://www.stoptb.org/assets/documents/news/Modeling%20Report_1%20May%202020_FINAL.pdf.

Tammilehto, Olli: ”Korona on väärä hälytys – Saksassakin jo epäillään, että torjuntatoimet ovat itse tautia tuhoisampia”. Turun Sanomat. 18.6.2020. https://www.ts.fi/lukijoilta/4984664/Korona+on+vaara+halytys++Saksassakin+jo+epaillaan+etta+torjuntatoimet+ovat+itse+tautia+tuhoisampia.

Taub, Amanda: ”A New Covid-19 Crisis: Domestic Abuse Rises Worldwide”. The New York Times, 6.4.2020, osa World. https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/coronavirus-domestic-violence.html.

Tolonen, Anni: ”Itsemurhissa koronakeväänä lähes 15 prosentin kasvu – Psykiatrinen johtaja: “Osastoilla on ollut pelottavan hiljaista””. Yle Uutiset. 15.5.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11351803.

United Nations Department for Economic and Social Affairs: The Sustainable Development Goals Report 2020. New York: United Nations, 2020. https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/.

Vizard, Tim, Jodie Davis, Emmie White, ja Bella Beynon: ”Coronavirus and depression in adults, Great Britain”. Office for National Statistics, 18.8.2020. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/coronavirusanddepressioninadultsgreatbritain/june2020.

Watson, Clare: ”Stillbirth Rate Rises Dramatically during Pandemic”. Nature 585, nro 7826 (15.9.2020): 490–91. doi:10.1038/d41586-020-02618-5.

WHO: ”Global Tuberculosis Report 2020”. World Health Oraganization, 2020. https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240013131.

———: ”New WHO Estimates: Up to 190 000 People Could Die of COVID-19 in Africa If Not Controlled”. WHO | Regional Office for Africa, 7.5.2020. https://www.afro.who.int/news/new-who-estimates-190-000-people-could-die-covid-19-africa-if-not-controlled.

———: World Malaria Report 2020. Geneve: WHO, 2020. https://www.who.int/docs/default-source/malaria/world-malaria-reports/9789240015791-eng.pdf.

Wu, Jianhua, Mamas A. Mamas, Mohamed O. Mohamed, Chun Shing Kwok, Chris Roebuck, Ben Humberstone, Tom Denwood, ym.: ”Place and Causes of Acute Cardiovascular Mortality during the COVID-19 Pandemic”. Heart, 28.9.2020. doi:10.1136/heartjnl-2020-317912.

1ORF at/Agenturen: ”Regierungskommunikation: Aufregung über kolportierte Angststrategie”, news.ORF.at, 27.4.2020, https://orf.at/stories/3163480/.

2BMI: ”Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen” (Berlin: BMI, 2020), https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/media/documents/2020-04/bmi-corona-strategiepapier.pdf.

3O Olafiranye ym.: ”Anxiety and cardiovascular risk: Review of Epidemiological and Clinical Evidence”, Mind & brain : the journal of psychiatry 2, nro 1 (8.2011): 32–37, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3150179/.

4Harlan M. Krumholz ja M.D: ”Where Have All the Heart Attacks Gone?”, The New York Times, 6.4.2020, osa Well, https://www.nytimes.com/2020/04/06/well/live/coronavirus-doctors-hospitals-emergency-care-heart-attack-stroke.html.

5Jianhua Wu ym.: ”Place and Causes of Acute Cardiovascular Mortality during the COVID-19 Pandemic”, Heart, 28.9.2020, doi:10.1136/heartjnl-2020-317912.

6Henry Bodkin: ”Three Million Patients Have Missed Cancer Screenings since Start of Pandemic”, The Telegraph, 12.10.2020, https://www.telegraph.co.uk/news/2020/10/12/three-million-patients-have-missed-vital-cancer-screenings-since/.

7Karol Sikora: ”If this goes on for six months, 50,000 more people could die of cancer”, Mail Online, 22.4.2020, https://www.dailymail.co.uk/debate/article-8247141/If-goes-six-months-50-000-people-die-cancer.html.

8Olli Tammilehto: ”Korona on väärä hälytys – Saksassakin jo epäillään, että torjuntatoimet ovat itse tautia tuhoisampia”, Turun Sanomat, 18.6.2020, https://www.ts.fi/lukijoilta/4984664/Korona+on+vaara+halytys++Saksassakin+jo+epaillaan+etta+torjuntatoimet+ovat+itse+tautia+tuhoisampia.

9Sarah Knapton: ”Lockdown May Cost 200,000 Lives, Government Report Shows”, The Telegraph, 19.7.2020, https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/19/lockdown-may-cost-200k-lives-government-report-shows/.

10Tiina Rajamäki: ”Korona-aika on pidentänyt sydämien ja syöpien leikkausjonoja – kasvaimet ovat pidemmälle edenneitä ja isompia kuin aiemmin, sanovat lääkärit”, Helsingin Sanomat, 9.11.2020, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007607901.html; Laura Kestilä, Vuokko Härmä, ja Pekka Rissanen, toim.: Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen, 14/2020 (Helsinki: THL, 2020), 76, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140661/URN_ISBN_978-952-343-578-0.pdf.

11Joonas Lepistö: ”Koronatestaus näkyy nyt ruuhkina kaikessa muussa näytteenotossa ja potilasvahinkoilmoitukset lisääntyvät – jopa kuukauden odotus: ’Tämä täytyy saada korjattua’”, mtvuutiset.fi, 4.9.2020, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronatestaus-nakyy-nyt-ruuhkina-kaikessa-muussa-naytteenotossa-ja-potilasvahinkoilmoitukset-lisaantyvat-jopa-kuukauden-odotus-tama-taytyy-saada-korjattua/7917178.

12Clare Watson: ”Stillbirth Rate Rises Dramatically during Pandemic”, Nature 585, nro 7826 (15.9.2020): 490–91, doi:10.1038/d41586-020-02618-5.

13Alasdair Sandford: ”Coronavirus: Half of Humanity on Lockdown in 90 Countries”, Euronews, 2.4.2020, https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou.

14Suzy Khimm: ”The Hidden Covid-19 Health Crisis: Elderly People Are Dying from Isolation”, NBC News, 27.10.2020, https://www.nbcnews.com/news/us-news/hidden-covid-19-health-crisis-elderly-people-are-dying-isolation-n1244853.

15Tokunbo Salako: ”Nearly Half of World’s Workers Risk Losing Their Livelihoods, Says ILO”, Euronews, 29.4.2020, https://www.euronews.com/2020/04/29/coronavirus-nearly-half-of-world-s-workers-risk-losing-their-livelihoods-over-covid-19-loc.

16Louise Marshall, Jo Bibby, ja Isabel Abbs: ”Emerging Evidence on COVID-19’s Impact on Mental Health and Health Inequalities”, The Health Foundation, 18.6.2020, https://www.health.org.uk/news-and-comment/blogs/emerging-evidence-on-covid-19s-impact-on-mental-health-and-health.

17Taina Riski ja Minna Viuhko: ”Covid-19-pandemia lisäsi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa”, THL-blogi, 25.11.2020, https://blogi.thl.fi/covid-19-pandemia-lisasi-naisiin-kohdistuvaa-vakivaltaa/; Amanda Taub: ”A New Covid-19 Crisis: Domestic Abuse Rises Worldwide”, The New York Times, 6.4.2020, osa World, https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/coronavirus-domestic-violence.html.

18Jai Sidpra ym.: ”Rise in the Incidence of Abusive Head Trauma during the COVID-19 Pandemic”, Archives of Disease in Childhood, 30.6.2020, doi:10.1136/archdischild-2020-319872.

19Tim Vizard ym.: ”Coronavirus and depression in adults, Great Britain”, Office for National Statistics, 18.8.2020, https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/coronavirusanddepressioninadultsgreatbritain/june2020.

20Mandeep K. Dhami, Leonardo Weiss-Cohen, ja Peter Ayton: ”Are People Experiencing the ‘Pains of Imprisonment’ During the COVID-19 Lockdown?”, Frontiers in Psychology 11 (2020), doi:10.3389/fpsyg.2020.578430.

21Stephen Petterson, John M. Westfall, ja Benjamin F. Miller: Projected Deaths of Despair During COVID-19 (Well Being Trust, 2020), https://wellbeingtrust.org/areas-of-focus/policy-and-advocacy/reports/projected-deaths-of-despair-during-covid-19/.

22Jack Kelly: ”The Pandemic Has Caused An Increase In Anxiety, Stress, Depression And Suicides”, Forbes, 18.8.2020, https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/08/18/the-pandemic-has-caused-an-increase-in-anxiety-stress-depression-and-suicides/.

23Amanda Prestigiacomo: ”New CDC Numbers Show Lockdown’s Deadly Toll On Young People”, The Daily Wire, 22.10.2020, https://www.dailywire.com/news/new-cdc-numbers-show-lockdowns-deadly-toll-on-young-people.

24Tom Stayner: ”Australia’s Suicide Rate Could Surge Due to Economic Fallout of Coronavirus”, SBS News, 7.5.2020, https://www.sbs.com.au/news/australia-s-suicide-rate-could-surge-due-to-economic-fallout-of-coronavirus.

25Paula Collin: ”Lapsiperheiden avuntarve on nyt kova eikä hellitä hetkessä – avustusjärjestön tiiminvetäjä: ’Jouluun asti puretaan näitä jonoja’”, Yle Uutiset, 18.6.2020, https://yle.fi/uutiset/3-11406655.

26Kestilä, Härmä, ja Rissanen, Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen.

27Tiia Palmén: ”Korona-aika näkyy nyt väkivaltana kodeissa – syyskuu on ollut erityisen synkkä: Tästä on kyse”, mtvuutiset.fi, 3.10.2020, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/korona-aika-nakyy-nyt-vakivaltana-kodeissa-syyskuu-on-ollut-erityisen-synkka-tasta-on-kyse/7942034; Kestilä, Härmä, ja Rissanen, Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen.

28Anni Tolonen: ”Itsemurhissa koronakeväänä lähes 15 prosentin kasvu – Psykiatrinen johtaja: “Osastoilla on ollut pelottavan hiljaista””, Yle Uutiset, 15.5.2020, https://yle.fi/uutiset/3-11351803.

29Minna Panzar: ”Suomea odottaa kaikkien aikojen konkurssivyöry kun koronan takia tehty suojakausi päättyy – jopa tuhansien konkurssihakemusten patoutuma purkautumassa helmikuussa”, Yle Uutiset, 21.10.2020, https://yle.fi/uutiset/3-11601843.

30Katharine Child: ”Lockdown Disaster Dwarfs Covid-19, Say SA Actuaries”, BusinessLIVE, 5.5.2020, https://www.businesslive.co.za/fm/features/2020-05-05-lockdown-disaster-dwarfs-covid-19-say-sa-actuaries/.

31Michael T. Klare: ”Covid-19’s Third Shock Wave: The Global Food Crisis”, The Nation, 1.5.2020, https://www.thenation.com/article/society/coronavirus-global-food-crisis/.

32United Nations Department for Economic and Social Affairs: The Sustainable Development Goals Report 2020 (New York: United Nations, 2020), https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/.

34David Beasley: ”WFP Chief warns of grave dangers of economic impact of Coronavirus as millions are pushed further into hunger”, World Food Programme, 17.9.2020, https://www.wfp.org/news/wfp-chief-warns-grave-dangers-economic-impact-coronavirus-millions-are-pushed-further-hunger.

35Oxfam: ”The Hunger Virus: How COVID-19 Is Fuelling Hunger in a Hungry World”, Oxfam International, 9.7.2020, https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-how-covid-19-fuelling-hunger-hungry-world.

36WHO: ”Global Tuberculosis Report 2020”, World Health Oraganization, 2020, https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240013131; Stop TB Partnership: ”The Potential Impact Of The Covid-19 Response On Tuberculosis In High-burden Countries: A Modelling Analysis”, Stop TB Partnership (Geneve, 2020), http://www.stoptb.org/assets/documents/news/Modeling%20Report_1%20May%202020_FINAL.pdf.

38WHO: ”New WHO Estimates: Up to 190 000 People Could Die of COVID-19 in Africa If Not Controlled”, WHO | Regional Office for Africa, 7.5.2020, https://www.afro.who.int/news/new-who-estimates-190-000-people-could-die-covid-19-africa-if-not-controlled.

40Sarah Newey: ”Unicef Warns Lockdown Could Kill More than Covid-19 as Model Predicts 1.2 Million Child Deaths”, The Telegraph, 13.5.2020, https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/unicef-warns-lockdown-could-kill-covid-19-model-predicts-12/.

41Timothy Roberton ym.: ”Early Estimates of the Indirect Effects of the COVID-19 Pandemic on Maternal and Child Mortality in Low-Income and Middle-Income Countries: A Modelling Study”, The Lancet Global Health 8, nro 7 (1.7.2020): e901–8, doi:10.1016/S2214-109X(20)30229-1.


10.12.20


Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments (3)

Avatar
New
Ne travaillez jamaissays...

Kiitos analyyttisesta otteesta koronakokonaisuuden tarkastelussa. Itseäni harmittaa, että vasemmisto (sanan laajassa merkityksessä) ei näe problematiikkaa tämän hetkisessä toiminnassa.

Jo tekstissä mainitsemiesi seikkojen lisäksi nimittäin tuntuu siltä, että esimerkiksi työnantajat ovat selkeästi innostuneet kontrollifetisismin luomista mahdollisuuksista. Itse etätöihin pakotettuna olen saanut viimeisen vuoden aikana nähdä muun muassa "mielenkiintoisia" tehostamisvaatimuksia, joita perustellaan epidemiatilanteella. Poikkeuksellista tilannetta voidaan käyttää siis kurjistamiseen oikein urakalla.

Yksi pahimmistta asioista tässä kriisissä on, ettei poikkeavia mielipiteitä oikein uskalla omalla nimellään kertoa. Katsoessani työnantajani koronatiedotusta ja meitä johtavien aatoksia asiasta, on parempi pitää vain suu supussa ja nimi piilossa. Pieninkin mielipide vallitsevaa linjaa vastaan merkitsee mikrosiruja sisältäviä salaliittoteorioita. Ja ne nyt ovat omassa ulottuvuudessaan.

Avatar
New
Kari Lunnas(Muhu)says...

Olen seurannut koronakeskustelua, joka on ollut polveilevaa ja ristiriitaista.  Ratkaisuja en ole juurikaan nähnyt.  Mitä olisi pitänyt tehdä?

Avatar
New
Kari Lunnas(Muhu)says...

Olen seurannut koronakeskustelua, joka on ollut polveilevaa ja ristiriitaista. Ratkaisuja en ole juurikaan nähnyt. Mitä olisi pitänyt tehdä?

Avatar
New
Olli Tammilehtosays...

Koronatoimenpiteet olisi pitänyt mitoittaa oikeassa suhteessa viruksen vaarallisuuden kanssa. Jo helmikuussa oli tietoa siitä, että WHO:n esittämä 2 %:n tapauskuolleisuus oli laskettu väärin perustein: ei oltu otettu huomioon oireettomia tai vähäoireisia viruksen saaneita ihmisiä. Toimenpiteet olisi pitänyt keskittää haavoittuvien suojeluun ja heidän vastuskykynsä parantamiseen. Tosin olisi pitänyt ottaa huomioon se, että kaikki ikäihmiset eivät mitään eristystä halua ja ovat valmiit ottamaan riskin enemmin kuin luopuvat läheisten ihmisten tapaamisista.

Page Top
 

Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)