Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Helsingin Sanomissa 1.6.2013. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Liuskekaasu jätettävä maahan

Helsingin Sanomien pääkirjoitus ”Energiamuureja on alettava purkaa” sisälsi harhaanjohtavaa tietoa liuskekaasusta. Tämän energianlähteen ilmastovaikutus on edelleen kiistanalainen eikä EPA:n huhtikuussa ilmestynyt selvitys ole suinkaan lopullinen sana. Joidenkin vertaisarvioitujen tutkimusten mukaan liuskekaasun käytön kokonaispäästöt ovat suuremmat kuin kivihiilen.

USA:n kasvihuonekaasupäästöt eivät välttämättä ole pienentyneet lainkaan. Koska päästöjä ei voi suoraan mitata, arviot perustuvat monimutkaisiin laskelmiin. Niiden yhtenä osatekijänä ovat juuri kiistanalaiset näkemykset liuskekaasun ilmastovaikutuksesta.

Joka tapauksessa päästöjen määrä riippuu suuresti siitä kuinka huolellista työtä kaasuyhtiöt tekevät. Koska liuskekaasun tuotanto on paljon kalliimpaa ja lähteiden käyttöikä paljon lyhyempi kuin tavanomaisessa kaasuntuotannossa, toiminnan taloudellinen ja energeettinen kannattavuus pitkällä tähtäyksellä on epävarmaa. Näin ollen hutilointiin on suuri taloudellinen paine.

Ilmastovaikutus ei kuitenkaan ole liuskekaasun tuotannon ainoa ongelma: kaasu saadaan liikkeelle vain pumppaamalla maahan valtavan suuria määriä erilaisilla myrkyillä saastutettua vettä. Tämä prosessi on aiheuttanut ja aiheuttaa suuria alueellisia ympäristövahinkoja.

Vaikka pääkirjoittaja esittää asiansa ikään kuin hän ottaisi tosissaan yhä pahenevan ilmastomuutoksen uhan, hän kuitenkin kiistää keskeisen ilmastotieteen tuloksen: maapallo ei kestä kaikkien fossiilisten polttoaineiden polttamista. Joka tapauksessa suurin osa jäljellä olevista varannoista on jätettävä koskematta. Tällöin ainakin kaikkein huonoimmat ja saastuttavimmat fossiiliset polttoaineet kuten liuskekaasu on jätettävä maahan.

Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments

No comments yet. Be the first!

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)

01.06.13