Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu Vapauden puolesta -sivustolla 22.1.2021. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tässä.

Miksi Saksan keskeinen koronaneuvonantaja joutuu oikeuteen?Koronaepidemian hillintätoimista on koitunut valtavasti terveydellistä1 ja taloudellista vahinkoa. On paljon tutkimuksia ja raportteja, joiden mukaan toimenpiteet eivät ole olleet välttämättömiä eivätkä ne ole edes auttaneet epidemian taltuttamisessa. Niinpä monet vahinkoa kärsineet ovat käynnistäneet oikeusjuttuja useissa maissa. Merkittävin juristi, joka on ottanut hoitaakseen näitä asioita, on saksalainen Reiner Fuellmich. Hän on ajanut menestyksellisesti oikeusjuttuja muun muassa Saksan suurinta finanssialan yhtiötä Deutsche Bankia vastaan. Fuellmich on toiminut asianajajana myös Yhdysvalloissa ja on käynnistämässä kansainvälisen juristiryhmän kanssa koronatoimien uhrien joukkokanteen USA:ssa ja Kanadassa.

Euroopan maissa joukkokanteet eivät ole joko ollenkaan mahdollisia tai sitten ne onnistuvat vain tietyissä erityistapauksissa. Siksi Euroopassa on valittava toinen strategia: yksittäisen vahingonkärsijän on pyrittävä saamaan oikeusteitse korvausta, jonka jälkeen muiden on helpompi käynnistää vastaavia oikeusjuttuja.

Niinpä Fuellmich on nyt lähettänyt berliiniläisen Green Mango -karaoke-baarin puolesta vaatimuskirjelmän hallituksen keskeiselle koronaneuvonantajalle Christian Drostenille2, joka on Berliinissä sijaitsevan suuren yliopistollisen sairaalan Charitén virologian professori. Häntä syytetään siitä, että hän on hallitusta neuvoessaan esittänyt tahallaan vääriä väitteitä ja vaiennut tahallaan olennaisista asiaan vaikuttavista tosiasioista. Nämä tosiasioiden vääristelyt ovat vaikuttaneet olennaisesti hallituksen päätöksiin, jotka ovat tuottaneet suuria vahinkoja muun muassa Green Mangolle. Erityisesti tässä oikeudenkäyntiin johtavassa kirjelmässä kiinnitetään huomiota seuraaviin viiteen väärään väitteeseen3:


1. väärä väite: Perusimmuniteettia Sars-Cov-2:lle ei ole

Tämä väite perustuu oletukseen, että Wuhanista leviämisensä aloittanut koronavirus on aivan erilainen kuin muut virukset. Todellisuudessa Drosten itsekin on todennut sen olevan läheistä sukua muille koronaviruksille. Koska suurella osalla ihmisistä on kehittynyt vastuskykyä näille, tämä immuniteetti suojaa myös Sars-Co-2:lta. Tämä on yksi syy, miksi virus ei voinut levitä eksponentiaalisesti, kuten väitettiin. Siksi myös valtaosa viruksen saaneista ihmisistä ei sairastu tai sairastuu vain lievästi sekä lockdownin toteuttaneissa että lockdownin hylänneissä maissa. Vuoden 2020 aikana ilmestyi useita tutkimuksia, jotka vahvistivat, että suurella osalla ihmisistä oli jo ennen tätä koronaepidemiaa risti-immuniteettia ja T-soluimmuniteettia Sars-Co-2:lle4, mutta Drosten ei muuttanut puheitaan.


2. väärä väite: On olemassa vaara, että oireettomat levittävät koronaa

Käsitys, että oireettomat ihmiset voivat levittää koronaa, on keskeinen peruste pitää satoja miljoonia terveitä ihmisiä karanteenin kaltaisissa olosuhteissa ja vaatia heitä käyttämään maskia. Tähän uskomukseen on vaikuttanut paljon Drostenin ja 16 muun Saksan yliopistosairaaloissa tai sotilaallisissa laitoksissa työskentelevän tutkijan kirje The New England Journal of Medicine -lehden nettisivuilla, joka julkaistiin 30.1.20205. Se perustui yhteen ainoaan tapaukseen, jossa oletetusti oireeton kiinalainen nainen tartutti lievän koronan kahteen müncheniläiseen liikemieheen. Kuitenkin jo muutaman päivän kuluttua kirjeen julkaisemisesta selvisi, että kyseisellä kiinalaisella todellisuudessa oli oireita, mutta hän oli lääkkeiden avulla yrittänyt tukahduttaa niitä6. Drosten ja kumppanit eivät kuitenkaan vetäneet pois kirjettään. Se on edelleen lehden nettisivuilla, ja siihen viitataan jatkuvasti muissa tutkimuksissa. Siteerauksia on kertynyt 1307.

Muukin todistusaineisto oireettomien kyvystä levittää koronaa on höllyvällä pohjalla. Se perustuu lähinnä joihinkin yksittäisiin tapauksiin, joita kiinalaiset tutkijat ovat selostaneet. Toisaalta tuoreessa Wuhania koskevassa tutkimuksessa ei löydetty yhtään tapausta, jossa oireeton olisi tartuttanut muita ihmisiä7. Ilmeisestikin oireettomien kyky levittää tautia on joko hyvin harvinaista tai olematonta8. WHO:n uusien ja eläinperäisten tautien yksikön johtaja Maria van Kerkhove sanoi kesäkuun alussa: ”Maat, jotka suorittavat hyvin tarkkoja kontaktien jäljityksiä… seuraavat oireettomia tapauksia ja näiden kontakteja, eivät löydä oireettomien aiheuttamia tartuntoja. Se on hyvin harvinaista.”9


3. väärä väite: Pelkkä PCR-testi soveltuu covid-tapausten määrittämiseen

Täysin terveet tai mitä erilaisimmista lievistä tai vakavista oireista kärsivät ihmiset luokitellaan yleisesti käytössä olevalla RT-PCR-testillä koronatapauksiksi. Kuitenkin testi on monella tavalla epäluotettava. Muun muassa se ei kykene erottamaan kuolleita viruksia tai niiden palasia elävistä, lisääntymiskykyisistä viruksista10. Lisäksi nykyisellä tavalla käytettynä testi löytää hyvin pieniä virusmääriä tai jopa yksittäisiä viruksia. Siksi ihmiset, joiden immuunipuolustus on onnistuneesti torjunut koronan ja jotka eivät sairastu eivätkä voi sairastuttaa muita, saavat koronapositiivisuusleiman. Heidät eristetään muista ihmisistä ja viranomaiset alkavat etsiä heidän tapaamiaan ihmisiä. Saman kohtalon kokevat ihmiset, jotka ovat valmiiksi immuuneja koronavirukselle, mutta joiden limakalvoista löytyy pieniä määriä muilta ihmisiltä peräisin olevia viruksia. Tämä voidaan tulkita myös laajalle pieninä määrinä levinneen viruksen tai sen osasten aiheuttamaksi ”taustakohinaksi”, jota ei WHO:n joulukuussa ilmestyneen ohjeenkaan mukaan pitäisi tulkita positiiviseksi löydökseksi11.

Drosten on itse vaikuttanut paljon PCR-testillä luodun harhan muodostumiseen. Hän kehitti yhdessä kollegojensa kanssa ensimmäisen koronatestin pikavauhtia jo tammikuussa heti kiinalaisten tietojen saapumisen jälkeen. Sen selostus saapui Eurosurveillance-lehteen 21.1.20 ja julkaistiin kaksi päivää myöhemmin 23.1.12 Artikkelin tieteellinen vertaisarviointi kesti jostain syystä vain yhden vuorokauden, kun se yleensä vie kuukausia. WHO adoptoi testin jo ennen sen julkaisemista ja suositteli sen käyttöä ympäri maailmaa. Drostenin testi ja sen selostus sisältävät kuitenkin niin paljon virheitä ja epämääräisyyksiä, että vaikuttaa melkein siltä, että sen tarkoitus on maksimoida koronapositiivisten määrä. 22 tutkijaa vaatiikin nyt yksityiskohtaisessa kritiikissään, että Eurosurveillance vetää artikkelin pois13.

Kuitenkin Drosten itse tietää hyvin PCR-testin ongelmat. Kun vuonna 2014 Lähi-idässä oli leviämässä MERS-koronavirus, häntä haastateltiin saksalaiseen Wirtschaftswoche-lehteen. Tällöin Drosten puhui kuin nykyiset koronakriitikot: ”Menetelmä (PCR-testi) on niin herkkä, että se voi havaita yhden ainoan viruksen perintötekijämolekyylin. Kun tällainen taudinaiheuttaja suhahtaa yhdeksi päiväksi jonkun sairaanhoitajan nenän limakalvolle ilman, että hän sairastuu tai edes huomaa mitään, niin hän on yhtäkkiä MERS-tapaus. Missä aiemmin raportoitiin kuolemansairaita, sisältävät nämä tilastot nyt yhtäkkiä liev tapauksia ja ihmis, jotka ovat oikeastaan täysin terveitä. Myös näin voidaan selittää tapauslukujen räjähdysmaiden kasvu Saudi-Arabiassa. Lisäksi paikallinen media on käynyt uskomattoman kuumana asian ympärillä.”14


4. väärä väite: Terveydenhoitojärjestelmää on uhannut poikkeuksellinen ylikuormitus

Sairaalat ovat joka talvi täyttyneet Saksassa ja lukuisissa muissa maissa influenssa-, keuhkokuume- ynnä muista potilaista. Tämä johtuu muun muassa henkilökuntapulasta ja säästöpolitiikasta. Korona ei tuonut tilanteeseen olennaista muutosta. Mallilaskelmat, joilla Drosten ja muut perustelivat poikkeuksellista ylikuormitusuhkaa keväällä ja uudestaan syksyllä ja niitä lievittämään tarkoitettuja lockdowneja, pohjautuvat väärään olettamukseen eksponentiaalisesta kasvusta (ks. 1. väärä väite).


5. väärä väite: Ihmisten vapauden rajoittaminen auttaa koronan torjunnassa

Lääketieteen yleinen näkemys ennen koronaepidemiaa on ollut, etteivät lockdownit ja muut terveiden ihmisten vapauteen puuttuvat toimenpiteet auta influenssan kaltaisten tautien torjunnassa15. WHO julkaisi vielä lokakuussa 2019 raportin, jossa tämä näkemys vahvistetaan16. Drosten tiesi tämän samoin kuin sen, että yhteiskunnan sulkutoimenpiteistä ja muista vapauden rajoituksista aiheutuu valtavia terveydellisiä ja taloudellisia seurausvaikutuksia. Siitä huolimatta hän suositteli lockdownia maaliskuun lopulla, vaikka epidemia oli tätä ennen jo laskusuunnassa.

Viime vuonna ja tämän vuoden alussa on ilmestynyt useita tutkimuksia, jotka vahvistavat, että lockdownit eivät auta: epidemia käyttäytyi suunnilleen samalla tavalla ympäri maailmaa riippumatta lockdownista tai sen puutteesta17, USA:n lockdown- ja ei-lockdown piirikuntien välillä ei ole eroa koronakuolleisuudessa18, eri maiden erot kuolleisuudessa eivät selity lockdownin tiukkuudella vaan esimerkiksi liikalihavuutta ja ikärakennetta koskevilla eroilla19 ja erityisesti yli 80-vuotiaiden osuudella väestöstä20, lockdownit eivät vähennä koronakuolleisuutta21 ja ne viivästyttävät luonnollisen joukkoimmuniteetin muodostumista ja siksi voivat vaarantaa haavoittuvimmat ihmiset pidentämällä aikaa, jona he voivat altistua22.

***

Green Mango on kärsinyt koronarajoitusten takia satojen tuhansien vahingon kuten lukemattomat muut pienyritykset. Kirjelmässä vaaditaan Drostenia korvaamaan sille vahinkoja 50 000 euron edestä. Lisäksi häntä vaaditaan perumaan lockdowniin johtaneet väitteensä. Drosten ei määräpäivään mennessä suostunut vaatimuksiin, joten oikeudenkäynti on tulossa. Hän on jo palkannut asianajajan. Vaikka oikeudessa muodollisesti puidaan vain yhden yrityksen kohtaloa, käytännössä kysymys on yhteiskuntien sulkutoimien yleisestä oikeutuksesta.


Lähteitä

Atkeson, Andrew, Karen Kopecky, ja Tao Zha: ”Four Stylized Facts about COVID-19”. National Bureau of Economic Research, 24.8.2020. doi:10.3386/w27719.

Bendavid, Eran, Christopher Oh, Jay Bhattacharya, ja John P. A. Ioannidis: ”Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19”. European Journal of Clinical Investigation n/a, nro n/a (5.1.2021): e13484. doi:https://doi.org/10.1111/eci.13484.

Borger, Pieter, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, ym.: ”External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results”. Corman-Drosten Review Report, 27.11.2020. https://cormandrostenreview.com/report/.

Bullard, Jared, Kerry Dust, Duane Funk, James E. Strong, David Alexander, Lauren Garnett, Carl Boodman, ym.: ”Predicting Infectious SARS-CoV-2 from Diagnostic Samples”. Clinical Infectious Diseases, 22.5.2020. doi:10.1093/cid/ciaa638.

Cao, Shiyi, Yong Gan, Chao Wang, Max Bachmann, Shanbo Wei, Jie Gong, Yuchai Huang, ym.: ”Post-Lockdown SARS-CoV-2 Nucleic Acid Screening in Nearly Ten Million Residents of Wuhan, China”. Nature Communications 11, nro 1 (20.11.2020): 5917. doi:10.1038/s41467-020-19802-w.

Chaudhry, Rabail, George Dranitsaris, Talha Mubashir, Justyna Bartoszko, ja Sheila Riazi: ”A Country Level Analysis Measuring the Impact of Government Actions, Country Preparedness and Socioeconomic Factors on COVID-19 Mortality and Related Health Outcomes”. EClinicalMedicine 25 (1.8.2020). doi:10.1016/j.eclinm.2020.100464.

Corman, Victor M., Olfert Landt, Marco Kaiser, Richard Molenkamp, Adam Meijer, Daniel KW Chu, Tobias Bleicker, ym.: ”Detection of 2019 Novel Coronavirus (2019-NCoV) by Real-Time RT-PCR”. Eurosurveillance 25, nro 3 (23.1.2020): 2000045. doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045.

Craig, Clare, ja Jonathan Engler: ”Has the Evidence of Asymptomatic Spread of COVID-19 Been Significantly Overstated?” Lockdown Sceptics, 19.12.2020. https://lockdownsceptics.org/has-the-evidence-of-asymptomatic-spread-of-covid-19-been-significantly-overstated-2/.

Fuellmich, Reiner: ”Green Mango GmbH, vertreten durch Nils Roth v. Prof Dr. Christian Drosten”. Göttingen: Rechtsanwaltkanzlei Dr. Fuellmich, 15.12.2020. https://www.corodok.de/wp-content/uploads/2020/12/2_5390966456571660558.pdf.

Gibson, John: ”Government Mandated Lockdowns Do Not Reduce Covid-19 Deaths: Implications for Evaluating the Stringent New Zealand Response”. Working Papers in Economics. Working Papers in Economics. University of Waikato, 3.6.2020. https://ideas.repec.org/p/wai/econwp/20-06.html.

Hibino, Sawako, Kazutaka Hayashida, Andrew C. Ahn, ja Yasutaka Hayashida: ”Dynamic Change of COVID-19 Seroprevalence among Asymptomatic Population in Tokyo during the Second Wave”. MedRxiv, 23.9.2020, 2020.09.21.20198796. doi:10.1101/2020.09.21.20198796.

Inglesby, Thomas V., Jennifer B. Nuzzo, Tara O’Toole, ja D. A. Henderson: ”Disease Mitigation in the Control of Pandemic Influenza.” Biosecurity and Bioterrorism 4, nro 4 (2006). http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html.

Kashnitsky, Ilya, ja José Manuel Aburto: ”COVID-19 in Unequally Ageing European Regions”. World Development 136 (1.12.2020): 105170. doi:10.1016/j.worlddev.2020.105170.

Kupferschmidt, Kai: ”Study Claiming New Coronavirus Can Be Transmitted by People without Symptoms Was Flawed”. Science, 3.2.2020. https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non-symptomatic-patient-transmitting-coronavirus-wrong.

Kutter, Susanne: ”Virologe Drosten im Gespräch 2014: „Der Körper wird ständig von Viren angegriffen“”. Wirtschaftswoche, 16.5.2014. https://www.wiwo.de/technologie/forschung/virologe-drosten-im-gespraech-2014-der-koerper-wirdstaendig-von-viren-angegriffen/9903228.html.

Meckiff, Benjamin J., Ciro Ramírez-Suástegui, Vicente Fajardo, Serena J. Chee, Anthony Kusnadi, Hayley Simon, Alba Grifoni, ym.: ”Single-Cell Transcriptomic Analysis of SARS-CoV-2 Reactive CD4 + T Cells”. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, 7.7.2020. doi:10.2139/ssrn.3641939.

Ng, Kevin, Nikhil Faulkner, Georgina Cornish, Annachiara Rosa, Christopher Earl, Antoni Wrobel, Donald Benton, ym.: ”Pre-Existing and de Novo Humoral Immunity to SARS-CoV-2 in Humans”. BioRxiv, 15.5.2020, 2020.05.14.095414. doi:10.1101/2020.05.14.095414.

Qimron, Udi, Uri Gavish, Eyal Shahar, ja Michael Levitt: ”Countering the Second Wave with Facts, Not Misconceptions”. Haarez, 12.8.2020. https://www.dropbox.com/s/72hi9jfcqfct1n9/Haaretz-20Jul20_ENGLISH%2012082020%20v3.pdf?dl=0.

Rice, Ken, Ben Wynne, Victoria Martin, ja Graeme J. Ackland: ”Effect of School Closures on Mortality from Coronavirus Disease 2019: Old and New Predictions”. BMJ 371 (7.10.2020): m3588. doi:10.1136/bmj.m3588.

Rothe, Camilla, Mirjam Schunk, Peter Sothmann, Gisela Bretzel, Guenter Froeschl, Claudia Wallrauch, Thorbjörn Zimmer, ym.: ”Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany”. New England Journal of Medicine 382, nro 10 (5.3.2020): 970–71. doi:10.1056/NEJMc2001468.

Sekine, Takuya, André Perez-Potti, Olga Rivera-Ballesteros, Kristoffer Strålin, Jean-Baptiste Gorin, Annika Olsson, Sian Llewellyn-Lacey, ym.: ”Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19”. Cell 183, nro 1 (1.10.2020): 158-168.e14. doi:10.1016/j.cell.2020.08.017.

Tammilehto, Olli: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”. Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020. http://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php.

Weiskopf, Daniela, Katharina S. Schmitz, Matthijs P. Raadsen, Alba Grifoni, Nisreen M. A. Okba, Henrik Endeman, Johannes P. C. van den Akker, ym.: ”Phenotype of SARS-CoV-2-Specific T-Cells in COVID-19 Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome”. MedRxiv, 29.5.2020, 2020.04.11.20062349. doi:10.1101/2020.04.11.20062349.

WHO: ”Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza”. World Health Oraganization. World Health Organization, 10.2019. http://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/.

———: ”WHO Information Notice for IVD Users”. World Health Oraganization, 14.12.2020. https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users.


Loppuviitteet

1Ks. esim. Olli Tammilehto: ”Koronapolitiikan miljoonat uhrit”, Olli Tammilehdon kirjoituksia, 10.12.2020, http://tammilehto.info/koronapolitiikan-uhrit-net101.php.

2Reiner Fuellmich: ”Green Mango GmbH, vertreten durch Nils Roth v. Prof Dr. Christian Drosten” (Göttingen: Rechtsanwaltkanzlei Dr. Fuellmich, 15.12.2020), https://www.corodok.de/wp-content/uploads/2020/12/2_5390966456571660558.pdf.

3Perustelut väitteiden vääryydelle eivät ole käännöksiä vaatimuskirjelmästä. Ne pohjautuvat kirjelmän lisäksi moniin muihin lähteisiin.

4Daniela Weiskopf ym.: ”Phenotype of SARS-CoV-2-Specific T-Cells in COVID-19 Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome”, MedRxiv, 29.5.2020, 2020.04.11.20062349, doi:10.1101/2020.04.11.20062349; Takuya Sekine ym.: ”Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19”, Cell 183, nro 1 (1.10.2020): 158-168.e14, doi:10.1016/j.cell.2020.08.017; Kevin Ng ym.: ”Pre-Existing and de Novo Humoral Immunity to SARS-CoV-2 in Humans”, BioRxiv, 15.5.2020, 2020.05.14.095414, doi:10.1101/2020.05.14.095414; Benjamin J. Meckiff ym.: ”Single-Cell Transcriptomic Analysis of SARS-CoV-2 Reactive CD4 + T Cells”, SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 7.7.2020), doi:10.2139/ssrn.3641939; Ks. esim. Udi Qimron ym.: ”Countering the Second Wave with Facts, Not Misconceptions”, Haarez, 12.8.2020, https://www.dropbox.com/s/72hi9jfcqfct1n9/Haaretz-20Jul20_ENGLISH%2012082020%20v3.pdf?dl=0.

5Camilla Rothe ym.: ”Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany”, New England Journal of Medicine 382, nro 10 (5.3.2020): 970–71, doi:10.1056/NEJMc2001468.

6Kai Kupferschmidt: ”Study Claiming New Coronavirus Can Be Transmitted by People without Symptoms Was Flawed”, Science, 3.2.2020, https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non-symptomatic-patient-transmitting-coronavirus-wrong.

7Shiyi Cao ym.: ”Post-Lockdown SARS-CoV-2 Nucleic Acid Screening in Nearly Ten Million Residents of Wuhan, China”, Nature Communications 11, nro 1 (20.11.2020): 5917, doi:10.1038/s41467-020-19802-w.

8Clare Craig ja Jonathan Engler: ”Has the Evidence of Asymptomatic Spread of COVID-19 Been Significantly Overstated?”, Lockdown Sceptics, 19.12.2020, https://lockdownsceptics.org/has-the-evidence-of-asymptomatic-spread-of-covid-19-been-significantly-overstated-2/.

10Ks. esim. Jared Bullard ym.: ”Predicting Infectious SARS-CoV-2 from Diagnostic Samples”, Clinical Infectious Diseases, 22.5.2020, doi:10.1093/cid/ciaa638.

11WHO: ”WHO Information Notice for IVD Users”, World Health Oraganization, 14.12.2020, https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users.

12Victor M. Corman ym.: ”Detection of 2019 Novel Coronavirus (2019-NCoV) by Real-Time RT-PCR”, Eurosurveillance 25, nro 3 (23.1.2020): 2000045, doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045.

13Pieter Borger ym.: ”External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results”, Corman-Drosten Review Report, 27.11.2020, https://cormandrostenreview.com/report/.

14Susanne Kutter: ”Virologe Drosten im Gespräch 2014: „Der Körper wird ständig von Viren angegriffen“”, Wirtschaftswoche, 16.5.2014, https://www.wiwo.de/technologie/forschung/virologe-drosten-im-gespraech-2014-der-koerper-wirdstaendig-von-viren-angegriffen/9903228.html.

15Ks. esim. Thomas V. Inglesby ym.: ”Disease Mitigation in the Control of Pandemic Influenza.”, Biosecurity and Bioterrorism 4, nro 4 (2006), http://www.upmc-biosecurity.org/website/resources/publications/2006/2006-09-15-diseasemitigationcontrolpandemicflu.html.

16WHO: ”Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza”, World Health Oraganization (World Health Organization, 10.2019), http://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/.

17Eran Bendavid ym.: ”Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19”, European Journal of Clinical Investigation n/a, nro n/a (5.1.2021): e13484, doi:https://doi.org/10.1111/eci.13484; Andrew Atkeson, Karen Kopecky, ja Tao Zha: ”Four Stylized Facts about COVID-19” (National Bureau of Economic Research, 24.8.2020), doi:10.3386/w27719.

18John Gibson: ”Government Mandated Lockdowns Do Not Reduce Covid-19 Deaths: Implications for Evaluating the Stringent New Zealand Response”, Working Papers in Economics, Working Papers in Economics (University of Waikato, 3.6.2020), https://ideas.repec.org/p/wai/econwp/20-06.html.

19Rabail Chaudhry ym.: ”A Country Level Analysis Measuring the Impact of Government Actions, Country Preparedness and Socioeconomic Factors on COVID-19 Mortality and Related Health Outcomes”, EClinicalMedicine 25 (1.8.2020), doi:10.1016/j.eclinm.2020.100464.

20Ilya Kashnitsky ja José Manuel Aburto: ”COVID-19 in Unequally Ageing European Regions”, World Development 136 (1.12.2020): 105170, doi:10.1016/j.worlddev.2020.105170.

21Ken Rice ym.: ”Effect of School Closures on Mortality from Coronavirus Disease 2019: Old and New Predictions”, BMJ 371 (7.10.2020): m3588, doi:10.1136/bmj.m3588.

22Sawako Hibino ym.: ”Dynamic Change of COVID-19 Seroprevalence among Asymptomatic Population in Tokyo during the Second Wave”, MedRxiv, 23.9.2020, 2020.09.21.20198796, doi:10.1101/2020.09.21.20198796.


22.01.21


Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments (3)

Avatar
New
Olli Tammilehtosays...

Vastaus J-P:lle: Kirjoitukseni väitteet eivät suinkaan ole ensisijaisesti minun, vaan ison lääketieteen asiantuntijajoukon näkemyksiä, joita referoin. Koronakysymyksessä ei ole konsensusta, mikä onkin tieteen normaalitila. Tiede edistyy nimenomaan vallitsevia käsityksiä kyseenalaistamalla.

Testi ei varsinaisesti kerro, onko näytteessä Sars-cov-2 virusta, vaan onko näytteessä tiettyjä viruksen genomin lyhyitä pätkiä. Nämä pätkät voivat olla peräisin muusta orgaanisesta aineksesta kuin elävästä Sars-cov-2 viruksesta. Tässä on yksi monista virhelähteistä.

Ylipäänsä väite, että testi ”ei voi antaa vääriä positiivisia” tuloksia on kovin merkillinen. Jos näin olisi, testi olisi lähes ikiliikkujaan verrattava keksintö. Todellisuudessa alan asiantuntijaorganisaatiot kyllä tunnustavat virhemarginaalin olemassaolon. Esimerkiksi saksalainen laboratorioiden laaduntarkkailuorganisaation Instand e.V:n tekemän tutkimuksen mukaan PCR-testi erehtyy luulemaan viruksettomia ihmisiä viruksellisiksi 1,4 % tapauksista. Jos näytteessä on nuhakuumetta aiheuttavaa tavallista koronavirusta, virheprosentti nousee 7,6:een. Tämän lisäksi tulevat kaikki artikkelissani mainitsemani tapaukset, joissa virukset ovat vaarattomia joko siksi, että niitä on liian vähän tai siksi, että ihmisen elimistö on tehnyt ne vaarattomiksi.

Vielä on otettava huomioon se, että konkreettinen testiproseduuri voidaan suunnitella niin huonosti, että virheet moninkertaistuvat.

PCR-testiä on aikaisemmin käytetty tukemaan oireisiin perustuvan diagnoosin tekoa. Nyt pelkkä positiivinen tulos tekee ihmisestä ”tapauksen”, joka mediassa ja muualla yleisesti tulkitaan sairastuneeksi. Oikeasta tai väärästä positiivisesta tuloksesta seuraava usein pakollinen karanteeni on myös aivan ainutlaatuista.

Mielelläni kuulen myös perustelusi sille, miksi pidät neljää muuta jutussani ja Fuellmichin kirjelmässä esitettyä Drostenin väärää väitettä oikeina.

Avatar
New
J-Psays...

Kirjoituksesi sisältää 5 väärää väitettä. Mutta ne ovat sinun väitteesi, sinun "todellisuutesi" miten haluat asioiden olevan.

valitettavasti värikynäsi ei kestä todellisuuden vettä.

kaikkia en käy läpi, mutta otetaan esimerkiksi yleisin. Väite 3. (PCR-testi ei sovi diagnostiseksi..)

Ensin havaitsen että on täydellinen ymmärtämättömyys mikä PCR testi on ja mitä siinä tehdään. PCR:n tarkoitus on monistaa nenä-nielunäytteessä olevaa orgaanisen aineen DNA:a ja seuloa sen jälkeen saantia,onko mukana Sars-cov-2 virusta.

Näin ollen PCR testi ei ole -eikä ole koskaan ollutkaan Diagnosoiva työkalu vaikka vaihtoehtoväki sitä haluaa niin toimittaakin.

Se on indikaatioväline jolla osoitetaan koronaviruksen läsnäolo ja jonka perusteella suositellaan varmuustoimia, esim. 10 pv karanteenia, jona aikana tarkkaillaan onko virus aiheuttanut infektion.

Se ei myöskään voi antaa vääriä positiivisia. Ainakaan oikein tehtynä niin että näyte ei ole kontaminoitunut. Koska se monistaa vain olemassaolevaa, ei lisää sinne mitään, on virus (tai muu orgaaninen) oltava ollut jo näytteessä.

PCR testi on hyvin laajalle levinnyt testimuoto monessa muussakin asiassa ja jos siinä olisi väitettyjä epävarmuuksia tässä mielessä, sitä ei käytettäisi esmerkiksi rikostutkinnan DNA näytteiden seulomiseen. Näin kumminkin tehdään likimain kaikissa maailman maissa missä se on teknisesti mahdollista.

Sen heikkous on kyllä olemassa, mutta sillä puolella ettei se löydä (monistakin eri syistä)kaikkia tapauksia ja siten sen testiherkkyydeksi katsotaankin varmuussyistä olavksi noin. 70% luokkaa. Todellisuudessa himan korkeampi kylläkin.

Vääriä positiivisia voi tulla ainaostaan jos näyte saastuu.

Avatar
New
ERKKI RANTAMÄKI(Vaasa)says...

Tuntuu että tämä "koronatilanteesta" päivästä päivään jatkuva "rummutus" kertakaikkiaan vie "mehut" koko yhteiskunnasta! Korona, korona, korona laulavat tiedotusvälineet laidasta laitaan! Taas kerran - monennenko - ollaan rajoja sulkemassa ja puuttumassa kansalaisvapauksiin.

Loppiaisena mieliä kuohutti USA:n pääkaupungissa Washingtonissa Capitol-rakennukseen tehty hyökkäys! Joukossa oli QAnon - liikeen kannattajia! Onkohan tämä jatkuva "koronarummutus" ollut osasyynä siihenkin että kaikenlaiset sarvipäisinä riehuneet salaliittoteoreetikot saavat entistä enemmän vettä myllyynsä ja toimivat tähän tilanteeseen kyllästyneitten ihmisten "ukkosenjohdattimina"!

Jotensakin tuntuu siltä että tämä tavoiteltu "lockdown" ei hidasta vaan päinvastoin jouduttaa korona tilanteen huononemista. Ainakin monet toimijat etenkin matkailu- ja ravitsemusliikealalla se saattaa konkurssiuhan alle!

Olen tuhannen monta kertaa pähkäillyt kuka tästä kaikesta loppujen lopuksi hyötyy? Ainakin lääketeollsiuus ja siihen sijoittaneet tahot tulevat tahkomaan ennätysvoittoja.

Liikun kotipaikallani Vaasassa melkolailla aktiivisesti! Ehkä tämä kuulostaa naiviilta mutta en todellakaan tunne ketään joka olisi sairastunut koronaan taikka edes altistunut sille. Ihmettelen mistä näitä sairastuneita ja altistuneita oikein löytyy?

Page Top
 

Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)