Sisältö

 

Esipuhe 7

1. Johdanto 9

2. Köyhyys tulojen ja kulutuksen vähäisyytenä

        "Kaupan vapauttaminen lisää taloudellista kasvua” 17

          Dollar: "Kasvu on hyväksi köyhille" 21

          Yhden taalan köyhyys 25

3. Moniulotteisuus 31

 

4. Heikko terveys 35

Kasvuterveys 37

Tietoterveys 41

Terveystilastot 43

 

5. Vallan puute 47

Vapaus valita yhdestä vaihtoehdosta 48

Taloustyrannia 50

Epädemokraattinen Pohjoinen 52

 

6. Turvattomuus ja haavoittuvuus 55

Taloudellinen turvattomuus 55

Sota ja globalisaatio 57

Turvallinen globalisaatio? 60

 

7. Sosiokulttuurinen köyhyys 63       

          Koulutustilastot 63

          Yleistilanne 64

          Radikaalit monopolit 68          

        

8. Köyhyys, rikkaus ja yhteisvauraus 71       

          Kuninkaallisen rikkaat 72

          Yhteismaiden aitaaminen 73

          Poliittinen teknologia 75

          Ei keskinäistä apua 77

          Etelän yhteismaiden aitaaminen 79

          Oheisvahingot 82

         Yhteisvauraus ja vallan tasaus 84

         Ideologinen sumuverho 86

 

9. Johtopäätöksiä 91

         Loppuviitteet 94

         Lähdekirjallisuus 109