SisällysKen tästä käy... ... 7


Helvetti on tulossa ... 13

Ihmisgeologia ... 16

Seuraukset ... 20

Nyt kuolevat ... 23

Tuleva ... 24


Miksi epäillään? ... 31


Pelastaako tekniikka? ... 38

Hiilidioksidin talteenotto ... 40

Ydinvoima ... 41

Uusiutuvat energianlähteet ... 44

Energiatehokkuus ... 48

Ajan niukkuus ... 49

Yhteiskunnalliset esteet ... 53

Ilmastoepäoikeudenmukaisuus ... 56

Ilmastomarkkinat ... 59

Päästöoikeuksia metsien avulla ... 72


Planeetan säätösauvoja etsimässä ... 75

Tekniikkaehdokkaat ... 76

Vaarat ... 79

Stop-nappi puuttuu ... 81

Hyödyt yksille – haitat toisille ... 82


Miksi liikaa? ... 86

Väestönkasvu ... 86

Talouskasvu ... 88

Köyhien kasvu ... 94

Kasvumittarit ... 97

Työpakko ... 101

Kasaamisen historiaa ... 105

Vallan kasvu ... 114

Maailman valta ... 116


Miten yhteiskunta voi muuttua nopeasti? ... 120

Vallan hauraus ... 124

Näkymätön vastarinta ... 126

Varjoyhteiskunta ... 129

Yhteiskunnalliset liikkeet ... 136

Liikehistoriaa ... 138

Ilmastoliikkeet ... 152

Suuren muutoksen ituja ... 159


Loppuviitteet ... 169

Kirjallisuusluettelo ... 192