Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu Voima-lehden numerossa 9/2015. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Kirja kielletystä aiheesta

Erja Tamminen, Päivi Rekula & Matti Juusela: Sähköä ilmassa, Tietoa ympäristömme sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksista ja suojautumisesta. Erja Tamminen Ay, Järvenpää 2015, 327 s.


Kännyköiden, kännykkämastojen, Wi-Fi-verkkojen ja monien muiden sähkömagneettista säteilyä päästävien laitteiden on tutkimuksissa havaittu lisäävän muun muassa hermostollisia sairauksia, huonontavan lisääntymisterveyttä, heikentävän muistia ja oppimiskykyä ja lisäävän syöpäriskiä. Erityisen herkkiä säteilylle ovat lapset ja nuoret. Näitä ja lukuisia muita langattomasti digitalisoituvaan Suomeen sopimattomia tutkimustuloksia Tamminen ja kumppanit tuovat esiin asiallisesti ja kiihkottomasti.

Kirja ei kuitenkaan ole tarkoitettu vain niille, jotka haluavat minimoida oman elämänsä terveysriskit. Aihe on syvästi yhteiskunnallinen ja poliittinen: teos kertoo maailmasta, jossa raha ja yhtiöiden intressit vääristävät ja rajoittavat tiedon tuottamista ja sen julkistamista.

Myös ihmisille, joille yhteiskunnallinen solidaarisuus ja vähemmistöjen oikeudet ovat lähellä sydäntä, kirja tarjoaa tärkeää luettavaa. Tamminen ja kumppanit kertovat yhdestä Suomen syrjityimmästä vähemmistöstä, sähköyliherkistä, joiden olemassaolokin halutaan kieltää.


11.11.15


Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments

No comments yet. Be the first!

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)