Alkuperäiskansat ja öljy -seminaarin osanottajien julkilausuma

Helsinki 5.-7.2.99

Ottaen huomioon, että Me allekirjoittaneet tuomitsemme mitä voimakkaimmin sellaisten öljy-yhtiöiden kuin Shell, Lukoil ja Texaco toiminnan, joka vaarantaa alkuperäiskansojen ihmisoikeudet ja ympäristön;

Me allekirjoittaneet vetoamme

 1. Maailman hallituksiin ja öljy-yhtiöihin
  1. Että ne luopuisivat uusien öljy- ja kaasuesiintymien käyttöönotosta antaen näin ihmiskunnalle mahdollisuuden arvioida uudelleen energiantuotannon ja -käytön kehitysnäkymiä;
 1. Suomen hallitukseen ja muihin hallituksiin
  1. Että ne toimisivat tehokkaasti vähentääkseen uusiutumattomien polttoaineiden käyttöä
  2. Että ne politiikassaan ottaisivat huomioon öljyn- ja kaasun etsimisen ja tuotannon haitalliset seuraukset paikallisväestölle ja -ympäristölle erityisesti kehitettäessä Euroopan Unionin pohjoista ulottuvuutta
  3. Että ne lisäisivät tukeaan uhanalaisille kansoille kuten Kolumbian u'wille, Ecuadorin ja Nicaraguan alkuperäiskansoille, Nigerian ogoneille ja ijaweille sekä Venäjän hanteille, manseille ja nenetseille
  4. Että ne painostaisivat öljy- ja kaasuyhtiöitä, kuten osittain Suomen valtion omistamaa energiayhtiötä Fortumia, aktiivisesti vähentämään kielteisiä vaikutuksia toiminnassaan
  5. Että ne käyttäisivät poliittista vaikutusvaltaansa kansainvälisissä organisaatioissa, kuten EU:ssa, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa, Maailmanpankissa ja Yhdistyneissä kansakunnissa, edistääkseen ympäristön ja uhanalaisten kulttuurien suojelua;
 2. Suomalaisiin ja muihin öljy- ja kaasuyhtiöihin
  1. Että ne pidättäytyisivät etsimästä öljyä ja kaasua sellaisilta alueilla, jotka ovat ekologisesti herkkiä tai joilla tällainen toiminta uhkaisi alkuperäiskansojen kulttuuria ja elämää
  2. Että ne pidättäytyisivät tukemasta taloudellisesti öljy- ja kaasuhankkeita, jotka uhkaavat paikalliskulttuureja ja ympäristöä
  3. Että ne toden teolla pyrkisivät vähentämään uusiutumattomien polttoaineiden käyttöä
  4. Että ne arvioisivat kriittisesti tämän hetkiset hankkeensa ottaen huomioon niiden vaikutukset ympäristöön ja paikallisväestöön
  5. Että ne antaisivat kaiken tiedon hankkeistaan paikallisille ihmisille näiden omalla kielellä
  6. Että ne tekisivät koko teollisuuden kattavan säännöstön, jossa otettaisiin huomioon ympäristön ja paikallisväestön tarpeet;
 3. Suomen ja muiden maiden kansalaisiin
  1. Että he vähentäisivät uusiutumattomien polttoaineiden käyttöä
  2. Että he käyttäisivät valtaansa aktiivisina kansalaisina ja kuluttajina vähentääkseen sellaisten öljyn- ja kaasuntuotantoalueiden hyväksikäyttöä, jotka ovat ekologisesti herkkiä tai joilla asuu uhanalaisia kansoja
  3. Että he eivät kuluttaisi sellaisten öljy- ja kaasuyhtiöiden tuotteita, joiden tiedetään rikkoneen yleisiä ihmisoikeuksia ja ihmisten oikeutta puhtaaseen ympäristöön.
Lidija Okotetto, poronhoitaja, Jamalin nenetsien autonominen piirikunta Länsi-Siperiassa

Grigorij Anaguritshi, kylähallinnon virkamies, Jamalin nenetsien autonominen piirikunta Länsi-Siperiassa

Juri Aivaseda (Vella), runoilija, poroisäntä ja metsästäjä, Hantien ja mansien autonominen piirikunta Länsi-Siperiassa

Jelena Aivaseda, poroemäntä, Hantien ja mansien autonominen piirikunta Länsi-Siperiassa

Agrafena Sopotshina, kielitieteilijä, kirjailija ja porotilan emäntä, Hantien ja mansien autonominen piirikunta Länsi-Siperiassa

Jeremei Aipin, kirjailija, Hantien ja mansien autonominen piirikunta Länsi-Siperiassa

Roberto Afanador Cobario, u'wa-kansan presidentti, Kolumbia

Arturo Yumbay Iligama, alkuperäiskansojen järjestön CONAIE:n varapuheenjohtaja, Ecuador

Charity Nenebari Ebeh, ogonien naisjärjestön FOWA:n aktivisti, Nigeria
 

Lisäksi joukko suomalaisia allekirjoittajia, mm.:

Ville-Veikko Hirvelä, Emmaus-työntekijä

Risto Isomäki, Ympäristö ja kehitys ry:n sihteeri, kirjailija

Malla Kantola, Sadankomitean pääsihteeri

Jan Kunnas, Maan ystävien puheenjohtaja

Hanna Matinpuro, Suomen luonnonsuojeluliiton kansainvälisten asioiden päällikkö

Teemu Matinpuro, Suomen Rauhanpuolustajien toiminnanjohtaja

Simo Rajala, Uusi Tuuli ry

Tove Selin, Aasian ystävät ry:n varapuheenjohtaja

Olli Tammilehto, seminaarin organisoija, vapaa tutkija ja kirjoittaja

Monica Ylikoski, Uhanalaisten kansojen ja kulttuurien puolesta ry:n puheenjohtaja