Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Kanavan numerossa 6/2020 ja Suomen Kuvalehdessä 29.9.2020.Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tässä.

Miksi olen koronaskeptikko?

Olen vuosikymmeniä seurannut Helsingin Sanomia ja monia muita valtamedioita suhteellisen tiiviisti. Se on ollut mielenkiintoista ja mielekkäältä tuntuvaa ajankäyttöä. Koronakriisin aikana valtalehtien avaaminen on tullut yhä vastenmielisemmäksi. Ei siksi, että koronauutistulva saisi minut pelkäämään, vaan siksi, että lehdet johtavat mielestäni harhaa tässä asiassa. Muualta hankkimani tiedon valossa vallitseva koronapuhe on järjetöntä.

Enkö siis luota epidemiologian ja lääketieteen asiantuntijoihin, joita lehdissä haastatellaan? Olen varmaan ilmastoskeptikko, joka kieltää selvän tieteellisen konsensuksen? Ei, ilmastoasiassa olen valtavirrassa – olen kirjoittanut jopa kolme kirjaa, joissa puhutaan ilmastonmuutosuhan vakavuudesta. Olennaista on kuitenkin, että koronakysymyksessä ei ole tieteellistä konsensusta. Ja juuri se, että arvostan tiedettä ja luen ja kuuntelen monenlaisten tutkijoiden näkemyksiä, on tehnyt minusta koronaskeptikon.

On nimittäin suuri joukko epidemiologian ja lääketieteen tutkijoita, joiden mielestä koronavirus ei ole erityisen vaarallinen mutta koronan torjuntatoimet ovat: ne tappavat enemmän ihmisiä kuin itse virus1. Heihin kuuluu muun muassa Stanfordin yliopiston lääketieteen ja tilastotieteen professori John Ioannidis, joka on yksi eniten siteeratuista lääketieteen tutkijoista. Kun konsensusta ei ole, tieteestä välittävä ei voi valita omaksi näkemyksekseen sitä, joka saa eniten julkisuutta, tai sitä, jota kollega kannattaa. Sen sijaan näkemystä tulisi ohjata ”parhaimman argumentin pakoton pakko”.

Mitä argumentit viralliseen tarinaan skeptisesti suhtautuvan kannan tueksi sitten ovat?

Ensinnäkin koronan tappokyky on tutkimusten mukaan paljon alhaisempi kuin alussa luultiin. Ensimmäiset Maailman terveysjärjestön Kiinasta välittämien tietojen mukaan 2-4 % viruksen saaneista kuolisi. Näissä laskelmissa ei kuitenkaan otettu huomioon niitä viruksen kantajia, joilla on vähäisiä tai ei mitään oireita. Kun tämän joukon kokoa on eri maissa selvitetty vasta-aine- ja muilla immuniteettitutkimuksilla sekä erilaisilla mallilaskelmilla, on päädytty siihen, että viruksen tappokyky on vain noin kymmenesosa siitä, mitä ensin uskottiin. Esimerkiksi arvovaltaisen Oxfordin yliopiston Evidenssiin perustuvan lääketieteen keskuksen mukaan viruksen saaneista kuolee vain 0,1-0,41 % eli saman verran kuin keskivaikeassa tai vaikeassa influenssaepidemiassa2.

Toiseksi koronakuolleet ovat lähes järjestään iäkkäitä ja monisairaita. Suomen noin 330:n kuolleen mediaani-ikä on 84 vuotta, alle 50-vuotiaita on kymmenkunta, mutta lapsia ja nuoria ei ole kuollut lainkaan. Muissa maissa tilanne on suunnilleen sama3. Monet influenssatkin tappavat myös nuoria. Iäkkäät taas menehtyvät myös helteissä ja kovilla pakkasilla. Miten tautia joka tappaa lähinnä vain heikoimpia ihmisiä voidaan pitää niin vakavana, että nyt nähdyt mullistukset olisivat oikeutettuja?

Kolmanneksi on epäselvää, mitä ”koronakuollut” oikein tarkoittaa. Koronatilastoihin ympäri maailmaa on laskettu koronaviruksen vaikutuksesta kuolleiden lisäksi myös ne ihmiset, joilta on löytynyt koronavirus, mutta jotka kuolleet muista syistä, esimerkiksi sydänsairauteen. WHO:n ohjeiden mukaan koronakuolleeksi voidaan merkitä jopa ihmisiä, joilta virusta ei ole löytynyt, mutta joilta oireiden perusteella uskotaan sen löytyvän4. Näin on menetelty ainakin Belgiassa, Britanniassa ja USA:ssa.5 THL:n koronatilastossa lukee ”Koronavirustautiin liittyvät kuolemantapaukset” - ei ”Koronaan kuolleet”. On mahdollista, että suurin osa maailman ”koronakuolleista” on todellisuudessa kuollut jostain muusta syystä. Esimerkiksi Italiassa 88 prosentilla "koronakuolleista" korona ei ollut varsinainen kuolinsyy6.

Neljänneksi tilastot koronatapauksista ovat yhtä harhaanjohtavia kuin kuolinluvut. Niihin päätyvät kaikki ihmiset, joiden testi näyttää koronaviruksen löytyneen. Suurin osa näistä ihmisistä on kuitenkin terveitä tai vähäoireisia eikä koskaan saa vakavia oireita. Testimäärät vaihtelevat ajasta ja paikasta riippuen. Koronatapausten määrän kasvu selittyy useimmiten testauksen lisäämisellä7.

Viidenneksi käytettyyn RT-PCR-testiin liittyy suuria ongelmia. Se ei kerro koronaviruksen löytymisestä vaan viruksen perimässä esiintyvät lyhyen RNA-pätkän esiintymisestä. Tämä pätkä voi olla peräisin muualta kuin toimintakykyisestä SARS-Cov-19-viruksesta: esimerkiksi viruksen palasesta.

Kanadalaisessa tutkimuksessa on havaittu testin löytävän korona-RNA:n palasia vielä viikkoja sen jälkeen, kun ihmisen immuunipuolustus on torjunut viruksen ja se ei enää voi aiheuttaa tautia8. Eli ihminen voidaan määrätä koronakaranteeniin, vaikka hänellä ei enää ole elävää virusta eikä hän voi enää tartuttaa sitä kenellekään.

Ihmisestä otetussa näytteessä virus-RNA:n määrä on erittäin vähäinen, joten sitä ei voida havaita. RT-PCR-testi kasvattaa määrän niin suureksi, että sen esiintyminen voidaan todeta. Testi perustuu siihen, että RNA muutetaan ensin vastaavaksi DNA:ksi. Sitten DNA:n määrä monistetaan ensimmäisellä kierroksella kaksinkertaiseksi. Seuraavalla kierroksella tämä kaksinkertainen määrä monistetaan taas kaksinkertaiseksi ja niin edelleen. Näin DNA:n määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Testi on sitä herkempi, mitä useampia monistuskierroksia suoritetaan.9

Jos etsitty DNA havaitaan vasta 23. kierroksen jälkeen eli vasta sen jälkeen, kun DNA-määrä on kasvanut jo 8,4 miljoonaa kertaa suuremmaksi, se ei tutkimuksen mukaan liity elävään virukseen10. Kuitenkin monet koronavirustestit tekevät 35 kierrosta eli monistavat alkuperäistä määrää 34 miljardia kertaa suuremmaksi, jotkut jopa 45, mikä merkitsee määrän kasvamista 35-biljoonaakertaiseksi11. Tällöin siis suurin osa viruslöydöistä voi kertoa kuolleiden virusten palojen löytymisestä ja positiiviset testitulokset ovat vääriä.

Hetkinen, ainakin Italian tilannehan oli aivan hirveä – eihän sitä voi selittää muu kuin poikkeuksellisen vaarallinen virus! Hätkähdyttävillä koronauutisilla saattaa kuitenkin olla muitakin selityksiä: Italiassa on Euroopan vanhin väestö. Maassa testattiin alussa vain vakavasti sairaita tai jopa kuolleita, jolloin kuolleisuusprosentti nousi huimaksi. Kuitenkin 99 prosentilla kuolleista oli muita vakavia sairauksia. Italian terveydenhoitojärjestelmä on budjettileikkausten takia retuperällä, ja siksi maan sairaalat täyttyivät ääriään myöten myös esimerkiksi talven 2017-18 influenssaepidemian aikana. Silloin siitä kertoivat vain jotkut paikalliset lehdet. Uutisissa esiintyneet ruumisarkkuvuoret taas selittää määräys tuhkata kaikki koronaan liittyvät kuolleet, mutta kapasiteettia polttohautaukseen ei juuri ollut, koska se on ollut harvinaista Italiassa.12 Tilanteen dramaattisuutta lisäsi myös se, että Italiassa pantiin ensimmäistä kertaa uuden ajan Euroopan historiassa laajojen alueiden koko väestö karanteeniin13.

Mutta vaikka koronatilastot olisivatkin harhaisia ja viruksen tappokyky vähäinen, eivätkö torjuntatoimenpiteen ole kuitenkin hyvästä, koska jokainen säästetty ihmishenki on mittaamattoman arvokas? Koronan torjuntatoimet eivät ole kuitenkaan vaarattomia: niiden seurauksena miljoonat ihmiset kuolevat. Esimerkiksi sairaaloiden varaaminen (usein turhaan) odotetuille koronapotilaille, on johtanut monien leikkausten, hoitojen ja sairauden seurantakäyntien lykkäämiseen. Aiheutettu työttömyys on lisännyt itsemurhia ja perheväkivaltaa – köyhissä maissa myös nälkää.14 Tässä vain pari lukuisista synkistä luvuista: Britannian hallituksen raportin mukaan maassa voi kuolla 200 000 ihmistä terveydenhoidon viivästymisten ja yhteiskunnan sulkemisen (lockdown) taloudellisten ja sosiaalisten seurausten takia15. Maailman ruokaohjelman (WFP) johtajan David Beasleyn mukaan koronatoimet voivat vuoden loppuun mennessä sysätä 130 miljoonaa ihmistä nälkäkuoleman partaalle16.

Jos kaikki edellä kerrottu on totta, miten ihmeessä tällaista hulluutta voi ylipäänsä esiintyä? Se, että hulluuden selitystä ei välittömästi löydy, ei ole kuitenkaan todiste sen olemattomuudesta. Maailmassa tapahtuu kaiken aikaa asioita, jotka voidaan selittää vasta vuosien kuluttua. Joitain yrityksiä koronailmiön ymmärtämiseen kuitenkin on. Yksi suosikkiselitys koronaskeptikkojen keskuudessa on hallitusten epäpätevyys. Saksan entinen liittokansleri Helmut Schmidt on todennut: ”Hallitusten tyhmyyttä ei pidä koskaan aliarvioida”17. Toinen mahdollinen selitys on ”lääketeollisen kompleksin” korruptio.

Vuonna 2009 ei pelätty koronaa vaan sikainfluenssaa. Kyseessä ei ollut epätavallisen vaarallinen tautiaalto, mutta WHO julisti sen pandemiaksi. Se oli mahdollista vain muutamalla pandemiamääritelmää. Aikaisemmin tautiepidemialta vaadittiin maailmanlaajuisen leviämisen lisäksi myös merkittävää vaarallisuutta, jotta se voitiin julistaa pandemiaksi. Yhtäkkiä epidemian ei enää tarvinnut täyttää tätä kriteeriä.18

Pandemiajulistus johti siihen, että ennakkosopimusten perusteella valtiot tilasivat suuren määrän rokotteita, joista suurin osa jäi käyttämättä. Rokote- ja lääkeyhtiöt saivat valtavat voitot. Euroopan neuvosto epäili vuoden 2010 raportissaan lääketeollisuuden vaikuttaneen WHO:n pandemiapäätökseen. Lopulta selvisi, että viidellä viidestätoista päätöksen tehneestä asiantuntijasta oli sidoksia rokoteyhtiöihin.19

WHO ei ole enää pitkään ollut sellainen valtioiden yhteistyöhön perustuva YK-järjestö, kuin miksi se aikoinaan perustettiin. Viimeisin julkistettu budjetti on vuodelta 2017. Sen mukaan hiukan yli puolet sen rahoituksesta tulee yksityisiltä lahjoittajilta tai ylikansallisilta organisaatioilta. Suurimmat yksityiset rahoittajat ovat Melinda ja Bill Gatesin säätiö, Gatesin rahoittama rokotteita edistävä GAVI ja Gatesin perustama Globaali AIDSia, tuberkuloosia ja malariaa torjuva rahasto. Ne lahjoittivat yhteensä yli 474 miljoonaa dollaria WHO:lle eli enemmän kuin USA, joka oli suurin valtiorahoittaja. Gatesin säätiö on osakeomistusten ja monien muiden sidoksien kautta osa lääketeollista kompleksia. Lääkeyhtiöt antoivat järjestölle miljoonia myös suoraan.20

Kompleksin rahoitusvallan vaikutus WHO:ssa näkyy monella tasolla. Järjestön nykyinen rokoteasioissa neuvoa-antava strateginen asiantuntijaryhmä eli SAGE on miehitetty teollisuuden edustajilla. Enemmistö jäsenistä (8/15) on saanut merkittäviä summia suurimmilta rokotevalmistajilta tai Gatesin säätiöltä21. Etiopian terveysministerinä ja ulkoministerinä aiemmin toiminut WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus oli vuosina 2009-11 edellä mainitun Gatesin rahoituksella perustetun aidsiin, tuberkulosiin ja malariaan keskittyvän rahaston hallituksen puheenjohtaja22.

Korruptio näkyy voimakkaana myös lääketieteellisen tiedon tuotannossa23. Maailman arvostetuimman lääketieteellisen journaalin Lancetin päätoimittaja Richard Horton totesi vuonna 2004: ”Tiedelehdistä on tullut lääketeollisuudelle työtä tekeviä tiedon pesijöitä.” Niin ikään arvostetun British Medical Journal -tiedelehden päätoimittajana 25 vuotta vaikuttanut Richard Smith kirjoitti puolestaan samana vuonna: ”Lääketieteelliset journaalit ovat lääkeyhtiöiden markkinointiosaston lisäke”.24Lähteitä

Berenson, Alex: Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns, Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates. New York, 2020.

Bhakdi, Sucharit, ja Karina Reiss: Corona Fehlalarm? Daten, Fakten, Hintergründe. Berlin: Goldegg Verlag, 2020.

Borland, Sophie: ”Swine flu advisers’ ties to drug firms: Five WHO experts linked with vaccine producers”. Mail Online, 12.8.2010. https://www.dailymail.co.uk/health/article-1302505/WHO-swine-flu-advisers-ties-drug-firms-Experts-linked-vaccine-producers.html.

Bullard, Jared, Kerry Dust, Duane Funk, James E. Strong, David Alexander, Lauren Garnett, Carl Boodman, ym.: ”Predicting Infectious SARS-CoV-2 from Diagnostic Samples”. Clinical Infectious Diseases, 22.5.2020. doi:10.1093/cid/ciaa638.

Davis, Ian: ”COVID 19 Is a Statistical Nonsense”. OffGuardian, 5.5.2020. https://off-guardian.org/2020/05/05/covid-19-is-a-statistical-nonsense/.

Declaration of interests”. Virtual Meeting of Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization. WHO, 31.3.2020. https://www.who.int/immunization/sage/DOI_March_2020_pre_meeting.pdf.

Engelbrecht, Torsten, ja Konstantin Demeter: ”COVID19 PCR Tests Are Scientifically Meaningless”. OffGuardian, 27.6.2020. https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/.

Gøtzsche, Peter C: Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus, Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon. Kerava: Sitruuna kustannus, 2014.

Heneghan, Carl: ”The Real Covid-19 Threat”. The Spectator, 7.8.2020. https://www.spectator.co.uk/article/the-real-covid-19-threat.

Heneghan, Carl, ja Tom Jefferson: ”Could Mass Testing for Covid-19 Do More Harm than Good?” Spectator, 12.8.2020. https://www.spectator.co.uk/article/could-mass-testing-for-covid-19-do-more-harm-than-good-.

Lott, John R.: ”The US Is Dramatically Overcounting Coronavirus Deaths”. Townhall, 16.5.2020. https://townhall.com/columnists/johnrlottjr/2020/05/16/the-us-is-dramatically-overcounting-coronavirus-deaths-n2568925.

Oke, Jason, ja Mandy Payne: ”Global Covid-19 Case Fatality Rates”. Centre for Evidence-Based Medicine, 9.6.2020. https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/.

O’Mahony, Seamus: Can Medicine Be Cured? The Corruption of a Profession. London: Head of Zeus, 2019.

Schwab, Tim: ”Bill Gates’s Charity Paradox”. The Nation, 17.3.2020. https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-foundation-philanthropy/.

Smith, Richard: ”Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies”. PLOS Medicine 2, nro 5 (17.5.2005): e138. doi:10.1371/journal.pmed.0020138.

Tammilehto, Olli: ”Korona- ja arestikuolleet”. Huomioita ja kommentteja, 26.5.2020. http://www.tammilehto.info/blogi/2020/05/26/korona-ja-arestikuolleet/.

The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed”. Parlamentary Assembly. Council of Europe, 7.7.2010. https://web.archive.org/web/20100821181943/http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12283.pdf.

2Jason Oke ja Mandy Payne: ”Global Covid-19 Case Fatality Rates”, Centre for Evidence-Based Medicine, 9.6.2020, https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/.

3https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta, Alex Berenson: Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns, Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates (New York, 2020).

5Sucharit Bhakdi ja Karina Reiss: Corona Fehlalarm? Daten, Fakten, Hintergründe (Berlin: Goldegg Verlag, 2020); Ian Davis: ”COVID 19 Is a Statistical Nonsense”, OffGuardian, 5.5.2020, https://off-guardian.org/2020/05/05/covid-19-is-a-statistical-nonsense/; John R. Lott: ”The US Is Dramatically Overcounting Coronavirus Deaths”, Townhall, 16.5.2020, https://townhall.com/columnists/johnrlottjr/2020/05/16/the-us-is-dramatically-overcounting-coronavirus-deaths-n2568925.

6Bhakdi ja Reiss, Corona Fehlalarm?

7Ks. esim. Mt.

8Carl Heneghan ja Tom Jefferson: ”Could Mass Testing for Covid-19 Do More Harm than Good?”, Spectator, 12.8.2020, https://www.spectator.co.uk/article/could-mass-testing-for-covid-19-do-more-harm-than-good-; Jared Bullard ym.: ”Predicting Infectious SARS-CoV-2 from Diagnostic Samples”, Clinical Infectious Diseases, 22.5.2020, doi:10.1093/cid/ciaa638

10Heneghan ja Jefferson, ”Could Mass Testing for Covid-19 Do More Harm than Good?”

11Torsten Engelbrecht ja Konstantin Demeter: ”COVID19 PCR Tests Are Scientifically Meaningless”, OffGuardian, 27.6.2020, https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/.

12Bhakdi ja Reiss, Corona Fehlalarm?, 39–40.

13Tätä ennen laajin karanteeni oli Jugoslavian vuoden 1972 isorokkoepidemian aikana, mutta se kohdistui vain 10 000 ihmiseen, https://en.wikipedia.org/wiki/1972_Yugoslav_smallpox_outbreak.

14Olli Tammilehto: ”Korona- ja arestikuolleet”, Huomioita ja kommentteja, 26.5.2020, http://www.tammilehto.info/blogi/2020/05/26/korona-ja-arestikuolleet/; Bhakdi ja Reiss, Corona Fehlalarm?

15Carl Heneghan: ”The Real Covid-19 Threat”, The Spectator, 7.8.2020, https://www.spectator.co.uk/article/the-real-covid-19-threat.

17Bhakdi ja Reiss, Corona Fehlalarm?, 137.

18”The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed”, Parlamentary Assembly (Council of Europe, 7.7.2010), https://web.archive.org/web/20100821181943/http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12283.pdf, https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic

19Mt.; Bhakdi ja Reiss, Corona Fehlalarm?; Sophie Borland: ”Swine flu advisers’ ties to drug firms: Five WHO experts linked with vaccine producers”, Mail Online, 12.8.2010, https://www.dailymail.co.uk/health/article-1302505/WHO-swine-flu-advisers-ties-drug-firms-Experts-linked-vaccine-producers.html.

20https://www.who.int/about/finances-accountability/funding/A71_INF2-en.pdf, Tim Schwab: ”Bill Gates’s Charity Paradox”, The Nation, 17.3.2020, https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-foundation-philanthropy/.

21”Declaration of interests”, Virtual Meeting of Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization (WHO, 31.3.2020), https://www.who.int/immunization/sage/DOI_March_2020_pre_meeting.pdf.

23Seamus O’Mahony: Can Medicine Be Cured? The Corruption of a Profession (London: Head of Zeus, 2019); Peter C Gøtzsche: Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus, Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon (Kerava: Sitruuna kustannus, 2014).

24“Journals have devolved into information laundering operations for the pharmaceutical industry.” Richard Smith: ”Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies”, PLOS Medicine 2, nro 5 (17.5.2005): e138, doi:10.1371/journal.pmed.0020138.


19.09.20


Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments (9)

Avatar
New
Kari Tiihonen(Fuengirola)says...

Hassua, että tuollainen kirjoitus on päässyt asialliseen lehteen. TÄSSÄKIN kuten niin usein näissä jutuissa vedotaan siihen kuinka "vähän ihmisiä on kuollut". Oikeasti tiedettä seuraava osaisi ottaa huomioon sen kaikkein tärkeimmän ryhmän eli ne, jotka eivät kuollet. Heitä on arvinoiden mukaan "vain noin 100 miljoonaa". Tämän jutun voisi siis luokitella ryhmään fake news kuten muutkin samalla lähtökohdalla tehdyt julkaisut.

Avatar
Admin
Olli Tammilehtosays...

Nuo noin 100 miljoonaa ihmistä ovat koronaviruksen infektoimia. Suurin osa heistä ei ole missään vaiheessa sairastunut tai sitten sairastunut vain lievästi. Ainakaan heidän takiaan maailmaa ei ole pysäytetty ja tapettu miljoonia ihmisiä.

Infektoituneita voi olla itseasiassa paljon enemmän: WHO:n mukaan 10 % maailman väestöstä on jo saanut viruksen eli noin 760 miljoonaa. Tämä ei muuta asiaa, koska suurimmalla osalla ihmisistä immuunipuolustus hoitaa viruksen päiviltä.

Avatar
New
Kriitikonkriitikkosays...

Kirjoitus ei vaikuta lähdekriittiseltä, vaan pikemminkin denialistiselta. Tieteellisiin tutkimuksiin on viitattu, en tiedä millä kompetenssilla, mutta sieltä on poimittu halutut tulokset aika lailla cherry picking -menetelmällä eli poimimalla sieltä vain omaa olettamaa tukevia tuloksia ja väitteitä ja jätetty huomioimatta ne tulokset, jotka sotivat omaa näkemystä vastaan.

Ylipäätään koronaa on tutkittu tieteellisesti vielä kovin vähän, tarvitaan paljon enemmän tutkimuksia pidemmän ajan kuluessa ennen kuin tiedetään sen merkityksestä ja vaikutuksista enemmän. Korona on yhä keskuudessamme, se ei ole ohi, emmekä tiedä sen lopullisia vaikutuksia. Vaikka se ei tappaisi sairastuneista kuin pienen prosentin, se on erittäin tartuttava, sairastuttaa monet, jolloin määrällisesti kuolleita on paljon, vaikkei prosentuaalisesti olisikaan. Lisäksi on jo nyt arvioitu monille jäävän sairaudesta pysyviä elinvaurioita esim. keuhkoihin tai hermostoon. Niitä ei normi influenssa aiheuta. Yleensä koko oirekirjo on varsin omituinen pitkään, jopa kuukausia sairastaneilla. Ei myöskään tiedetä, mikä on vakavan tautimuodon aiheuttava perimmäinen tekijä, vaikka siitäkin on "tieteellisiä" arvioita esitetty. Aivan perusterveitä nuoriakin on kuollut. Ja emme ole lähelläkään taudin voittamista. Yli miljoona ihmistä on kuollut ja kuolee varmasti vielä useampiakin miljoonia.

Ensimmäinen asia, jonka monet koronatoimikriitikot tuntuvat aina unohtavan - joko tietoisesti tai tahattomasti - on että ilman kaikkia Suomessakin tehtyjä varotoimia kuolleita ja vakavasti sairastuneita olisi huomattavasti enemmän. Siksi koronaa ei voi kuolin- tai sairastumislukujen puolesta verrata esim. influenssaan, jonka johdosta ei tehdä mitään yhteiskunnallisia sulkutoimia. Korona ei ole ollut niin tappava (Suomessa), koska hallitus ja kunnat ovat ottaneet rajoitteet käyttöön. Eivät ne mukavia ole ja aiheuttavat paljon pahaa monellakin yhteiskunnan sektorilla, mutta tilanteelle ei voi mitään. Koronan traagisuutta ei vähennä, että vakavasti sairastuneista suurin osa on ikäihmisiä. Heillä on ihan sama oikeus pysyä terveinä ja jatkaa elämäänsä vielä vuosia, kuin nuoremmilla, ja heitä pitää myös suojella. Se että koronakuolemista suurin osa on tilastoitu jonakin muuna, esim. keuhkokuumeena kuolinsyyksi, ei poista sitä tosiasiaa, että koronavirus on aiheuttanut nuo muut kuolemaan johtaneet vakavat oireet. Perussairaille ihmisille juurikin korona on ollut voittamaton tappaja, näkyy se kuolinsyytilastoissa miten näkyy.

Myöskin nuo sairastuneiden kuolinprosentit vaihtelevat kovin paljon maakohtaisesti. Samaan tapaan testausprosentit vaihtelevat ja tapauksia on ylipäätään maailmanlaajuisesti paljon enemmän kuin on tilastoitu. Myös kuolleita on monissa maissa paljon enemmän kuin tilastot kertovat.

Joten Hold your horses!

Admin:

Sinä Kriitikonkriitikko näytät kokonaan unohtaneen, että kirjoitukseni on julkaistu Kanavassa ja Suomen Kuvalehdessä eikä missään tieteellisessä aikakausjulkaisussa. On sinänsä aivan poikkeuksellista, että annan ylipäänsä lähdeviitteitä. Yleensä tällaisissa kirjoituksissa ei ole lainkaan sellaisia – eipä ole Sinunkaan vastineessa yhtä ainoaa. Monissa viitteissäni olevissa artikkeleissa toki on tätä ”se sanooa tuota, tämä sanoo tätä” -pohdintaa, mutta jos olisin tällaista kirjoittanut en olisi varmasti saanut juttuani julki missään suomalaisessa lehdessä, ja jos olisin saanut, harva olisi lukenut. Sitä paitsi toinen, minun näkemyksilleni monessa suhteessa vastakkainen kantahan on perin tuttua kaikille valtamedian seuraajille.

Vaikean covidin oireet ovat toki monessa tapauksessa erilaiset kuin influenssan, mutta myös influenssa ja sen yleinen jälkitauti keuhkokuume aiheuttaa pienelle joukolle ikäviä pitkäaikaisia oireita. Olennaista on että perusinfluenssakin tappaa enemmän nuoria ja jopa lapsia kuin korona ja vaikeissa influenssoissa nuorten ja lasten osuus on huomattava.

Koronaan ei ole kuollut yli miljoonaa ihmistä: tuo tilastoluku kertoo siitä kuinka moni on kuollut koronan kanssa eli kuinka paljon on sellaisia kuolleita, joiden RT-PCR-testin tulos on positiivinen. Varsinainen kuolinsyy on ilmeisesti suurimmassa osassa tapauksista jokin muu vanhoille ihmisille tyypillinen sairaus kuten syöpä tai sydänsairaus. Näitä sairauksia korona ei ole aiheuttanut.

Toisaalta tuo testi on nykyisessä muodossa käytettynä aivan liian herkkä ja reagoi kuolleiden sars-cov-2:n pätkiin ja monissa tapauksissa myös tavallisiin, nuhaa aiheuttaviin tavallisiin koronaviruksiin.

Sinä tunnut vankasti uskovan koronatoimenpiteiden tehoon. Kuitenkin laaja tieteellinen konsensus ennen helmikuuta oli, etteivät tällaiset toimenpiteet tehoa ilman kautta hengityselimiin kulkeutuviin viruksiin. Monet myös tänä vuonna tehnyt vertailututkimukset viittaavat siihen, etteivät nämä lockdownit ja maskipakot ja -suositukset ole vaikuttaneet. Maiden välisiin eroihin on monia muita selityksiä, mm. vanhusten määrä laitoksissa, aikaisemmissa influenssoissa kuolleiden määrä, muiden koronavirusten aikaansaaman immuniteetin yleisyys, etninen koostumus jne.

Vanhuksilla on toki sama oikeus elämään kuin muilla, mutta valitettava tosiasia on, että ikääntyessään ihminen tulee herkäksi kaikille häiriöille. Niinpä tavalliset koronvirukset, jotka aiheuttavat yleensä vain pientä nuhaa, ovat voineet vanhainkodeissa tappaa suuren joukon ihmisiä. Samaten helteet tappavat vanhuksia. Näistä syistä emme kuitenkaan yritä valtiollisilla toimenpiteillä estää nuhaa tai hellettä.

On vähättelyä puhua sulkutoimien olevan epämukavia. Ne ovat tappavia. Sitä Suomessakin todistavat mm. valtavasti paisuneet hoitojonot ja itsemurhien lisääntyminen.

Olli Tammilehto

Avatar
New
Johannessays...

Olet käyttänyt lähteenä mm. Off Guardian -julkaisua, joka on tunnettu pseudotieteen levittämisestä ja valeuutisista.

Luotatko itse lähteisiin, joita olet käyttänyt tässä tekstissä?

Admin: Suhtaudun Off-Guardianiin samalla tavoin kuin esimerkiksi Guardianiin tai Helsingin Sanomiin: En luota kaikkeen, mitä siinä kirjoitetaan, mutta katson, että sitä lukemalla saa myös oikeansuuntaista tietoa. Viittaan esimerkiksi Off-Guardianiin kohdassa, jossa kerron, että on olemassa ”suuri joukko epidemiologian ja lääketieteen tutkijoita, joiden mielestä koronavirus ei ole erityisen vaarallinen mutta koronan torjuntatoimet ovat: ne tappavat enemmän ihmisiä kuin itse virus”. Et kai voi väittää, että tämä tieto ei pidä paikkaansa ja että Off-Guardianin ja monien muiden tiedotusvälineiden lainaukset näiden tutkijoiden kannanotoista on väärennetty? Viittaan myös Off-Guardiaaniin kohdassa, jossa kerron, että Belgiassa, Britanniassa ja USA:ssa koronakuolleeksi voidaan merkitä jopa ihmisiä, joilta virusta ei ole löytynyt, mutta joilta oireiden perusteella uskotaan sen löytyvän. Tämä tieto löytyy monesta lähteestä. Onko se mielestäsi väärä? Edelleen viittaan Off-Guardiaaniin kertoessani, että ”monet koronavirustestit tekevät 35 kierrosta eli monistavat alkuperäistä määrää 34 miljardia kertaa suuremmaksi, jotkut jopa 45, mikä merkitsee määrän kasvamista 35-biljoonaakertaiseksi”. Tämäkin tieto löytyy monesta lähteestä. Sain sen myös haastatellessani Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäriä. Eikö se mielestäsi pidä paikkaansa?
    Se, että jotkut väitteesi mukaan leimaavat Off-Guardian ”pseudotieteen levittäjäksi”, kertoo ennemmin siitä, että tämä tiedotusväline poikkeaa valtavirrasta kuin siitä, että se olisi sen enemmän tai vähemmän tieteellinen kuin valtavirtamedia. Jotkut vaan eivät voi sietää toisenlaisia näkemyksiä tieteessä tai sen ulkopuolella. Entisen Neuvostoliiton ja nykyisen Kiinan toisinajattelijat ovat sankareita, mutta toisinajattelu ”länsimaissa” lähenee monen mielestä rikollisuutta.

                        Olli Tammilehto
Avatar
New
ERKKI RANTAMÄKI(Vaasa)says...

Aiemmassa kommentissani kirjoitin että jatkuvalla koronauutisoinnilla ja ja siihen liittyvällä suoranaisen koronahysterian lietsonnalla voi olla arvaamattomat seuraukset! Lienee nyt ehkä kaukaa haettu asia mutta voisivatko nyt ilmitulleet kouluissa tapahtuneet väkivaltatapaukset olla heijastumaa kodeissa olevasta pahasta olosta ja näköalattomuudesta? Kotien paha olo ja ahdistunut ilmapiiri heijas-uu lapsiin ja väkivalta heikompia kohtaan voi olla yksi kyseisen asian seuraus!

Avatar
New
Ahsays...

Mihin unohdit koronan aiheuttamat elinvauriot ja long haulerit? Entä koronasta ME/CFS-tautiin sairastuvat? Näitä viimeksi mainittuja joissain arvioissa 10% koronaan sairastuvista. Mikä on heidän ”arvonsa” tässä keskustelussa? Korona ei ole vain kuolleita/parantuneita, vaan merkittävälle osalle jäänee lopuksi elämää huomattava toimintakyvyn vajaus, kenties työkyvyttömyys. Nämä luvut selviävät vasta ajan kanssa. Mitä enemmän koronan annetaan levitä, sitä enemmän elinvaurioita ja ME/CFS-sairaita. Lue vaikka mitä Maija Haavisto kirjoittaa: http://www.hankalapotilas.net/

Admin:

Kaikkea en yhdessä artikkelissa ehtinyt käsitellä. Jälkitaudit ovat vakava ongelma ja niitä pitää ehkäistä. Niitä ei ole kuitenkaan mitään järkeä yrittää ehkäistä toimilla, jotka tappavat ihmisiä. Monien lääkärien mukaan covid-19-taudin paheneminen saadaan ehkäistyä antamalla potilaalle pieniä annoksia hydroksiklorokiini ja sinkkiä. Katso esim.

https://off-guardian.org/2020/08/03/americas-frontline-doctors-website-removed-after-viral-video-censored/

Hyvällä menestyksellä lääkärit ovat käyttäneet myös muita valmisteita, mm. joitain astmalääkkeitä. Valitettavasti korruptoitunut lääketeollinen kompleksi ei näytä haluavan tällaista lääkitystä, josta ei kerry voittoja. Ne haluavat sen sijaan luoda markkinat omille vasta kehitteillä oleville lääkkeilleen ja roktotteilleen.

On muistettava kuitenkin, että myös influenssa aiheuttaa jälkitauteja mm. keuhkokuumetta. Keuhkokuumepotilaan oireen voivat jatkua hyvin pitkään.

Olli Tammilehto

Page Top
 

Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)