Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

Tämä on yhteenveto Olli Tammilehdon kesäkuussa 2014 julkistetusta tutkimuksesta. Tutkimusraportti on myös kokonaisuudessaan näillä nettisivuilla. Osoite alla.

Palkkiona ilmaston kaatolupa

Selvitys suurten tulojen ja ilmastonmuutoksen välisistä yhteyksistä ilmestynyt

Olli Tammilehdon tutkimus ”Palkkiona ilmaston kaatolupa – Suuret tulot ja ilmastonmuutos” on ilmestynyt. Se tarkastelee tulojen, kulutuksen ja ilmastopäästöjen suhdetta ja näiden pohjalta kehiteltäviä ympäristöpolitiikan avauksia. Tammilehdon raportin mukaan lukuisat eri puolilla maailmaa tehdyt tutkimukset osoittavat, että kotitalouden kasvihuonekaasupäästöt kasvavat tulojen kasvaessa. Kasvu on erityisen jyrkkää, kun otetaan huomioon välilliset, tavaroiden ja palvelujen tuotantoketjuun sisältyvät päästöt.

Eurooppalaisen päästöistä nykyisin huomattava osa tapahtuu ulkomailla hänelle tavaroita valmistavissa maissa. Globaalilla tasolla hyvätuloinen neljännes maailman ihmisistä tuottaa noin kolme neljäsosaa hiilidioksidipäästöistä.

Ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista taas köyhät kärsivät enemmän kuin rikkaat, koska köyhien on vaikeampaa suojautua niiltä. Pienituloisten tilannetta ei yleensä ole otettu huomioon ilmastopolitiikkaa suunniteltaessa. Useimmiten politiikka rasittaa eniten tai hyödyttää vähiten köyhiä. Tämän epäoikeudenmukaisuuden välttäminen edellyttää pienituloisille suunnattuja erityistoimenpiteitä. Ilmastoepäoikeudenmukaisuutta voidaan korjata myös jyrkästi progressiivisella tuloverolla.

Korkeiden tulojen ja suurten päästöjen yhteys merkitsee sitä, että ihmisiä palkitaan jostain näkökulmasta hyvinä pidetyistä töistä oikeudella tehdä pahaa eli aiheuttaa erityisen paljon ilmastonmuutosta. Tämän nurinkurisen tilanteen korjaamiseksi voi harkita koko palkitsemisjärjestelmän muuttamista.

Tammilehdon raportti on ladattavissa osoitteissa:

http://www.satuhassi.net/wp-content/uploads/2014/06/Palkkiona-ilmaston-kaatolupa.pdf

http://www.tammilehto.info/Palkkiona-ilmaston-kaatolupa.pdf

http://www.saunalahti.fi/otammile/Palkkiona-ilmaston-kaatolupa.pdf


Selvityksen on tilannut ja rahoittanut eurokansanedustaja Satu Hassi.


23.06.14


Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments

No comments yet. Be the first!

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)