Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 28.9.09 (kirjoitettu 2009). Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Vain köyhimmät maat ovat ajan tasalla ilmastotieteessä


Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan 24.9.: ”Maailmanlaajuinen tavoite on, että maapallon keskilämpötila ei nousisi yli kahta astetta verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan.” Tämä on nykyisen ilmastonmuutospuheen vakiintuneimpia fraaseja. Ajatuksena on, että ilmastotutkijoiden mukaan tämän rajan alapuolella katastrofaaliset ilmastonmuutokset voidaan välttää. Ongelmana on se, että lehden toistama väite ei enää pidä paikkaansa. Uusien tutkimustulosten ja havaintojen takia tutkijoiden yleinen näkemys on nykyisin, että kriittinen raja on alempana. Yleensä esitetään arvo 1,5 oC. Hiljattain tämän asteluvun myönsi oikeaksi jopa EU:n ympäristökomissaari Stavros Dimas.

Vastaavasti kriittisenä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden rajana ei enää pidetä 400 ppm:ää (miljoonasosaa) vaan 350 ppm:ää. Tätä rajaa kannattaa nykyisin esimerkiksi Nobelin rauhanpalkinnon saaneen Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin puheenjohtaja Rajendra Pachauri.

Kahden asteen raja ei ole enää ”maailmanlaajuinen tavoite” myöskään siksi, että suuri joukko valtioita on hylännyt sen. Pienet saarivaltiot ja niin sanotut vähiten kehittyneet maat kannattavat 1,5 oC ja 350 ppm:n rajoja. Näitä maita on yhteensä 80 eli 40 % YK:n jäsenvaltioista. Niitä on itse asiassa kaksi kertaa enemmän kuin 2 oC rajaan heinäkuussa sitoutuneita teollisuusmaita. Köyhimmät maat ja saarivaltiot kärsivät jo nyt eniten merenpinnan noususta ja muista ilmastonmuutokseen liittyvistä ilmiöistä. Niillä ei ole varaa sivuuttaa ilmastotieteen viimeisimpiä tuloksia. Mutta onko Suomella ja muilla rikkailla mailla siihen todellakin varaa?

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)

28.09.09