Tämä kirjoitus on yhteenveto Olli Tammilehdon alustuksesta Kohtuus vaarassa -tapahtumassa 23.10.09. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Ylivallan vahvuuden kuvitelma ja toisenlaisen maailman näkymättömyys muutoksen esteinä

Maapalloa lämmittävien kasvihuonekaasujen tuottaminen, biodiversiteetin kato ja yleinen myrkyttyminen ovat kaikista viherpuheista huolimatta edenneet hyvin pitkälle. Katastrofin torjuminen edellyttää hyvin nopeaa päästöjen alentamista ja maankäyttötapojen muutosta. Valtavirtakeskusteluissa ja neuvottelupöydillä esillä olevat vähän hiilidioksidia tuottavat energianlähteet ja muut tekniset korjaukset eivät monista teknisistä ja yhteiskunnallisista syistä riitä. Pelkästään niihin turvauduttaessa muutos ei ole kyllin suuri tai se tulee liian myöhään. Riittävän nopea ja suuri muutos edellyttää tuotannon yleistä vähentämistä ja globaalin ylä- ja keskiluokan kulutuksen alentamista. Koska taloudellinen kasvu ja korkea kulutustaso ovat keskeinen osa nykyistä yhteiskuntajärjestystä, kasvupakosta luopuminen edellyttää syvällistä rakenteellista muutosta yhteiskunnassa. Tällaista muutosta ei nykyisen järjestelmän kautta valtaa käyttävä eliitti voi tehdä. Valta-asema on kääntänyt heidän arvojärjestyksensä ylösalaisin: järjestelmän säilyminen on heille tärkeämpää kuin ihmiskunnan henkiinjääminen.

Ainoa voima, joka voi pysäyttää tuhokehityksen, on tavallisten ihmisten muodostama globaali yhteiskunnallinen liike. Tällaisen liikkeen kasvun yksi este on katse, joka ei näe muuta kuin nykyiset valtiolliset rakenteet ja kapitalistisen talouden. Todellisuudessa jokaisen ihmisen elämään kuuluu tässä ja nyt suuri määrä ei-valtiollisia ja ei-kapitalistisia toimintoja ja suhteita toisiin ihmisiin ja muihin luontokappaleihin. Tämä toiminta ei perustu niinkään virallisen talouden luomaan vaurauteen vaan luonnon ja ihmisten vuosituhansien kuluessa luomaan materiaaliseen ja ei-materiaaliseen yhteisvaurauteen. Yhteisvauraus ja ihmisten epävirallinen toiminta muodostaa jo nyt suuren vaihtoehtoisen talouden. Tämän reaalisesti olemassa olevan toisenlaisen maailman näkeminen voi antaa uskallusta luopua demokratian korvikkeena olleesta kulutusyhteiskunnasta ja rakentaa ei-kapitalistiseen ja ei-valtiolliseen minäämme pohjautuva ekologinen demokratia.

Page Top
 
Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)

26.10.09