Tämä sivusto sisältää Olli Tammilehdon tekstejä vuosilta 1986-2019 – yhteensä yli 300. Lähes jokainen niistä on ennen sivustolle päätymistään julkaistu jossain muualla painetussa tai sähköisessä muodossa – muun muassa Helsingin Sanomissa, Kalevassa Suomen Kuvalehdessä, Ydin-lehdessä, Kulttuurivihkoissa, Vihreässä Langassa, Niin ja Näin -lehdessä, Kanavassa ja Voima-lehdessä. Tekstien joukossa on myös viisi kirjaa ja kaksi tutkimusraporttia. Kirjoituksia, joita Tammilehto on julkaissut itse ennen niiden ilmestymistä missään muualla, on hänen blogissaan.

Tammilehdon tekstikokoelma on kahdessa nettiosoiteessa: www.tammilehto.info ja www.saunalahti.fi/otammile


Uusia kirjoituksia


Sivusto päivitettiin viimeksi: 20.01.2019. Tänään on 24.01.2019.


Palautelomake

Kirjoitusten uudelleen julkaiseminen painettuna tai sähköisessä muodossa on toivottavaa. Tästä on kuitenkin kerrottava tekijälle etukäteen. Myös käännökset toisille kielille ovat tervetulleita. Tästäkin kirjoittaja haluaisi etukäteen tietää. Lyhyitä lainauksia kirjoituksista voi kuitenkin tehdä epäkaupallisissa nettikeskusteluissa, artikkeleissa tai muissa julkaisuissa ilman kirjoittajan lupaa, kunhan mainitsee lähteen.


Kuka?

Olen vapaa kirjoittaja ja tutkija sekä epävirallisen talouden iskurityöläinen: minulla on kaksi kouluikäistä lasta. Kiinnostukseni kohteita ovat mm. ilmastonmuutos, globalisaation vaikutus kurjistumiseen, ekofilosofia (ympäristöfilosofia), ekologisen kriisin yhteiskunnalliset ja ideologiset syyt, vallitsevan taloudellisen ja poliittisen ajattelun kritiikki , energiapolitiikka, yhteiskunnalliset liikkeet, Venäjä, valtiottomat ja suurten sivilisaatioiden ulkopuoliset kansat...

Tuhokehitys poikki -kirjan, Kylmän suihkun, Rahdin rikosten, Yhden taalan kysymyksen ja Maailman tilan koottujen selitysten lisäksi olen kirjoittanut kirjat Ympäristö ja Sota (Sadankomitea, Helsinki 1980, käännetty englanniksi), Ekofilosofia, vaihtoehtoliike ja ydinvoima (Ympäristökeskus, Helsinki 1982) ja Ydinvoiman terveydelliset vaarat (EVY, Helsinki 1985) sekä toimittanut kirjat Kun edustajat eivät riitä, Kansalaistoiminnan opas (WSOY, Helsinki 1988) ja Imperiumin ulkopuolelta, Kehityskriittisiä puheenvuoroja (Gaudeamus, Helsinki 1991, yhdessä Outi Hakkaraisen ja Thomas Wallgrenin kanssa).

Olen luennoinut Helsingin ja Oulun yliopistoissa ekofilosofiasta, ekologisen kriisin ymmärtämisestä ja ideologisista diskursseista. Tämän lisäksi olen alustanut ja luennoinut Suomessa ja ulkomailla erilaisissa seminaareissa, yleisötilaisuuksissa ja opistoissa ilmastonmuutoksesta, nopean yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksista, kansainvälisistä kuljetuksista, köyhyydestä, energiapolitiikasta, teknologiakritiikistä, globalisaatiosta, ylikansallisesta valtajärjestelmästä, demokratiasta ja sen puutteesta, tietoteknologiaan liittyvästä ympäristötuhosta ynnä muusta. Vaihtelevassa määrin olen toiminut erilaisissa ympäristö- ja solidaarisuusjärjestöissä ja -liikkeissä. Olin mm. mukana organisoimassa Alkuperäiskansat ja öljy -tapahtumasarjaa johon osallistui alkuperäiskansojen edustajia ympäri maailmaa. Toimitin yhdessä muiden kanssa tapahtumiin liittyvän raportin.


Voit ottaa minuun yhteyttä palautelomakkeella tai sähköpostitse:


Page Top